Najslađe i najmanji od ušnih foka

Krzneni pečat je uobičajeno ime koje se daje devet različitih vrsta pinipeda koji pripadaju Arctocephalinae podfamiliji ušnih foka. Severna krznena foka, jedina vrsta pronađena na severnoj hemisferi, javlja se u Severnom Pacifiku, najveća je od krznenih foka, i skoro je lovljena do istrebljenja u 19. Sada su se u velikoj meri oporavili na 1,3 miliona pojedinaca. Ostale krznene foke nalaze se na južnoj hemisferi, sve su mnogo manje od njihovih rođaka sa severa, i žive u malim kolonijama u Meksiku, Južnoj Americi, Africi i Australiji.

Krzneni pečat je uobičajeno ime koje se daje devet različitih vrsta pinipeda koji pripadaju Arctocephalinae podfamiliji ušnih foka. Severna krznena foka, jedina vrsta pronađena na severnoj hemisferi, javlja se u Severnom Pacifiku, najveća je od krznenih foka, i skoro je lovljena do istrebljenja u 19. Sada su se u velikoj meri oporavili na 1,3 miliona pojedinaca. Ostale krznene foke nalaze se na južnoj hemisferi, sve su mnogo manje od njihovih rođaka sa severa, i žive u malim kolonijama u Meksiku, Južnoj Americi, Africi i Australiji.