Den søteste og minste av øreselene

Pelssel er fellesbetegnelsen på ni forskjellige arter av pinnipedia som tilhører underfamilien Arctocephalinae av øreselene. Den nordlige pelsselen, den eneste arten som finnes på den nordlige halvkule, lever i det nordlige Stillehavet, er den største av pelsselartene og ble nesten utryddet på 1800-tallet. Bestanden har nå tatt seg kraftig opp igjen til 1,3 millioner individer. Resten av pelsselartene finnes på den sørlige halvkule, de er alle mye mindre enn sine nordlige slektninger og lever i små kolonier i Mexico, Sør-Amerika, Afrika og Australia.

Pelssel er fellesbetegnelsen på ni forskjellige arter av pinnipedia som tilhører underfamilien Arctocephalinae av øreselene. Den nordlige pelsselen, den eneste arten som finnes på den nordlige halvkule, lever i det nordlige Stillehavet, er den største av pelsselartene og ble nesten utryddet på 1800-tallet. Bestanden har nå tatt seg kraftig opp igjen til 1,3 millioner individer. Resten av pelsselartene finnes på den sørlige halvkule, de er alle mye mindre enn sine nordlige slektninger og lever i små kolonier i Mexico, Sør-Amerika, Afrika og Australia.