Profesjonelle nivåer av anerkjennelse

Undervis i SSI, videreutdann deg og kvalifiser deg til gratis anerkjennelse - Advanced Open Water Instructor, Divemaster Instructor og Master Instructor.

Hvor langt vil du gå?

Jo mer du underviser og videreutdanner deg, desto høyere blir vurderingen. SSI er det eneste opplæringsbyrået som har et anerkjennelsessystem som er utviklet for å vise verden at du tilhører bransjens elite,

Open Water Instructor

Fullstendig kurs for instruktører i åpent vann

Finn ut mer

Advanced Open Water Instructor

Open Water Instructor, pluss 4 individuelle sertifiseringer som spesialinstruktør, inkludert Diver Stress & Rescue og utstede totalt 15 sertifiseringer som spesialinstruktør og/eller Advanced Adventurer.

Finn ut mer

Divemaster Instructor

Advanced Open Water Instructor, pluss Science of Diving Instructor og utsteder totalt 30 dykkersertifiseringer i ulike kurs.

Master Instructor

Assistant Instructor Trainer, pluss totalt 250 loggførte dykk og utstedelse av totalt 150 dykkersertifiseringer i ulike programmer.

Finn ut mer
SSI Recognition Card - the Recognition Dive Professionals deserve

Anerkjennelse av erfaringspoeng

Når du underviser og videreutdanner deg, opptjener du erfaringspoeng. Erfaringspoeng utstedes for hver nye Professional-klassifisering og sertifisering som utstedes.

Erfaringspoeng tilsvarer også Pro Rewards - SSIs unike Cash Back-system.

Finn ut mer