Rasprostranjene invazivne ribe

Šanar je nastao kao ukrasna i akvakulturna riba u Kini ali se proširio kao invazivna vrsta širom sveta. U stvari, obiиna vrsta se sada proširila na naseljavanje svih kontinenata na svetu osim Antarktika. Ironično, domorodačka divlja populacija u Aziji se zapravo smatra podložnom izumiranju, ali su veoma destruktivna i obilna u vodama u drugim delovima sveta gde ne bi trebalo da bude pronađena.

To su teške ribe koje mogu da se prilagode većini stanja vode ali preferiraju veća tela vode kao što su jezera i velike reke. Oni su riba koja se školuje, što ih čini zabavnim da vide dok rone kao što ćete najverovatnije videti mnoge u isto vreme. Ronite sa karan-karanom danas tako što ćete posetiti jedno od mesta za ronjenje na mapi ispod gde se obično viđaju.