Utbredd invasiv fisk

Karpen har sitt ursprung som en prydnads- och vattenbruksfisk i Kina men har spridits som en invasiv art över hela världen. Den vanliga arten har nu spridit sig till alla världsdelar utom Antarktis. Ironiskt nog anses inhemska vilda populationer i Asien faktiskt vara sårbara för utrotning, men är ändå mycket destruktiva och förekommer rikligt i vatten i andra delar av världen där den inte ska finnas.

De är tåliga fiskar som kan anpassa sig till de flesta vattenförhållanden, men föredrar större vattendrag som sjöar och stora floder. De är en skolfisk, vilket gör dem roliga att se under dykning eftersom du sannolikt kommer att se många samtidigt. Dyk med karp i dag genom att besöka en av dykplatserna på kartan nedan där de ofta ses.