Erkännandenivåer för dykare

Slutför din specialutbildning, dyk och kvalificera dig för gratis erkännande - Specialty Diver, Advanced Open Water Diver och Master Diver

Hur långt vill du gå?

SSI Specialty-utbildning är det första steget mot att bli en säkrare och mer kompetent dykare. Din väg börjar direkt efter, eller till och med i kombination med, specialprogram som Perfect Buoyancy, Enriched Air Nitrox och/eller Dry Suit under din Open Water Diver-kurs. Detta är möjligt så länge alla innehålls- och utbildningsdyk genomförs.

Om ditt intresse går utöver sportdykning erbjuder SSI också en mängd olika paket och andra utbildningsalternativ som Extended Range eller fridykning. Din enda gräns är din ambition!

Open Water Diver

Komplett Open Water Diver-Kurs

Lär dig mer

Specialty Diver

Slutför 2 specialkurser och logga 12 dyk

Lär dig mer

Advanced Open Water Diver

Slutför 4 specialkurser och logga 24 dyk

Lär dig mer

Master Diver

Slutför 4 specialkurser plus Diver Stress & Rescue och logga 50 dyk

Lär dig mer

Erkännande för erfarenhet av dykning

Oavsett om du har certifierats av SSI eller någon annan utbildningsorganisation har du också rätt att få ett erkännande. Varje gång du når ett nytt antal dyk i öppet vatten - 100, 300, 500, 1 000 eller till och med 5 000 - får du automatiskt ett digitalt erkännandekort.

Dessa kort symboliserar engagemang, lojalitet och excellens inom dykning. Ju mer du dyker, desto högre erkänsla får du. Vi uppmuntrar dig att lära dig mer inför varje nytt äventyr, men utöver Open Water Diver krävs ingen annan utbildning. Allt du behöver göra är att ge dig ut och dyka!

SSI Recognition Card - the Recognition Diver deserve
Nivå
Dyk
Erkännandekort
5
100
Century 100 Diver
6
200
Bronze 200 Diver
7
300
Silver 300 Diver
8
500
Gold 500 Diver
9
1.000
Platinum 1000 Diver
10
5.000
Platinum Pro 5000 Diver