Διαδεδομένα επεμβατικά ψάρια

Ο κυπρίνος ξεκίνησε ως διακοσμητικά ψάρια και ψάρια υδατοκαλλιέργειας στην Κίνα, αλλά έχει εξαπλωθεί ως χωροκατακτητικό είδος σε όλο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, το κοινό είδος έχει πλέον εξαπλωθεί για να κατοικήσει σε όλες τις ηπείρους του κόσμου εκτός από την Ανταρκτική. Αρκετά ειρωνικά, οι εγγενείς άγριοι πληθυσμοί στην Ασία θεωρούνται πραγματικά τρωτοί στην εξαφάνιση αλλά είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικοί και άφθονοι στα ύδατα σε άλλα μέρη του κόσμου όπου δεν είναι υποτιθέμενο για να βρεθεί.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong }}, {{item.countryLong}}
Show affiliated dive sites
Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated dive centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Ανακαλύψτε περισσότερα υποβρύχια άγρια ​​φύση

IMAGE © iStock-stephnea

Δελφίνι στροβιλιστής

IMAGE © AdobeStock-Nikolai Sorokin

Καρχαρίας υφάλων με μαύρες απολήξεις

IMAGE © Shutterstock-Laura Dinraths

Ηλεκτροφόρο Σαλάχι

  Εξερευνήστε περισσότερη υποβρύχια άγρια ζωή