Utbredt invasiv fisk

Karpen har sin opprinnelse som prydfisk og oppdrettsfisk i Kina, men har spredt seg som en invaderende art over hele verden. Faktisk har arten nå spredt seg til alle verdens kontinenter unntatt Antarktis. Ironisk nok anses de opprinnelige ville bestandene i Asia faktisk for å være utrydningstruede, mens de er svært destruktive og tallrike i vann i andre deler av verden der de ikke skal finnes.

Den er en hardfør fisk som kan tilpasse seg de fleste vannforhold, men foretrekker større vannmasser som innsjøer og store elver. Karpen er en stimefisk, noe som gjør den morsom å se under dykking, siden du mest sannsynlig vil se mange av dem samtidig. Dykk med karpefisk i dag ved å besøke et av dykkestedene på kartet nedenfor, der de ofte er å se.