The Brackish Water Flat Fish

Slatkovodna bujica zapravo uopšte nije bujica već pripada jedinoj porodici riba, koja je obično pogrešno identifikovana zbog svojih bliskih sličnosti sa ribama koje plutaju kao što su okruglo, spljošteno telo i oko koje migriraju na jednu stranu tako da su obe na vrhu. U stvari, pravo ime ove male životinje je hogchoker đon, nazvan iz dana kada su ih primorski ribari odbacivali iz svog ulova na plažu pošto su bili previše koščati da bi jeli i onda bi ih pojele divlje svinje. Nalaze se duž atlantske obale Severne Amerike od države Masačusets do zemlje Paname.

Ne samo da je zajedničko ime obmanjujuće u činjenici da nije prava bujica, već nije ni potpuno slatkovodna vrsta. Zapoиnu svoj ћivot u okeanu gde su roрeni, a onda plivaju uzvodno da bi ћiveli veжinu svog ћivota u sveћoj ili slatkoj vodi, konaиno plivaju nazad u okean kao odrasli da bi se mrestili i zavrљili svoje ћivote. Čini se da više vole slatku vodu, jer ih veoma obiluje imanjima i zalivima duž istočnih obala Sjedinjenih Država. Ako želite da ronite sa hogchokerima, kliknite na dole navedenu mapu i saznajte gde danas možete roniti sa ovim životinjama.