Flatfisk i brakkvann

Ferskvannsflyndre er egentlig ikke en flyndre i det hele tatt, men tilhører tungefamilien, og den blir ofte feilaktig identifisert på grunn av sine mange likhetstrekk med flyndrefisken, som den runde, flate kroppen og øyet som vandrer til den ene siden slik at begge er på toppen. Det egentlige navnet på dette lille dyret er faktisk svinetunge, og navnet stammer fra den tiden da kystfiskerne kastet dem fra fangsten på stranden, fordi de var for benete til å bli spist av villsvin. De finnes langs Atlanterhavskysten i Nord-Amerika, fra delstaten Massachusetts til Panama.

Ikke bare er det vanlige navnet misvisende i og med at det ikke er en ekte flyndre, den er heller ikke en ren ferskvannsart. De starter livet sitt i havet der de blir født, svømmer deretter oppstrøms for å leve mesteparten av livet i ferskvann eller brakkvann, før de til slutt svømmer tilbake til havet som voksne for å gyte og avslutte livet. De ser ut til å foretrekke brakkvann, ettersom de er svært tallrike i elvemunninger og bukter langs østkysten av USA. Hvis du har lyst til å dykke med hogchoker, kan du klikke på kartet nedenfor og finne ut hvor du kan dykke med disse dyrene i dag.