Riba koja klizi

Jegulje imaju izduženo telo nalik zmiji, što ih čini lako prepoznatljivim u poređenju sa drugim koščatim ribama. Njihovo dugo dorsalno peraje je objedinjeno sa svojim kaudalnim i analnim perajima, praveći jedno neprekidno peraje duž gornjeg dela tela. Dok veći deo odraslih života provode u slatkoj vodi, većina vrsta migrira u okean da bi se mrestili.

Mogu se naći u tropskim i umerenim vodama širom sveta. Oni su stanovnici dna, pa kada ronite sa jeguljama, potražite ih kako se kriju u jazbinama, masama biljaka i između stenovitog supstrata. Možete ih videti na skoro svakoj vrsti slatkovodnog mesta, uključujući reke, jezera, potoke, pa čak i blatnjave kamenolome. Ako želite da ronite sa njima, istražite dole navedenu mapu za ronilačke lokacije širom sveta gde se mogu videti.