Fiskar som kryper

Ålen har en långsträckt, ormliknande kropp, vilket gör den lätt att känna igen jämfört med andra benfiskar. Den långa ryggfenan är sammanfogad med stjärt- och analfenan, vilket gör att den bildar en enda sammanhängande fena längs hela överkroppen. Även om de tillbringar större delen av sitt vuxna liv i sötvatten, vandrar de flesta arter till havet för att leka.

De finns i tropiska och tempererade vatten runt om i världen. De lever på botten, så när du dyker med ålar bör du leta efter dem i hålor, i växtmassor och mellan steniga substrat. Du kan se dem på nästan alla typer av sötvattenplatser, inklusive floder, sjöar, bäckar och till och med leriga stenbrott. Om du vill dyka med dem kan du utforska kartan nedan för att hitta dykplatser runt om i världen där de kan ses.