Fisk som kryper

Ålen har en langstrakt, slangelignende kropp som gjør den lett gjenkjennelig sammenlignet med andre benfisk. Den lange ryggfinnen er slått sammen med hale- og analfinnen, slik at den utgjør én sammenhengende finne langs hele overkroppen. Selv om de tilbringer mesteparten av sitt voksne liv i ferskvann, vandrer de fleste artene til havet for å gyte.

De finnes i tropiske og tempererte farvann over hele verden. De lever på bunnen, så når du dykker med ål, bør du se etter ål som gjemmer seg i huler, plantemasser og mellom steinete underlag. Du kan se dem i nesten alle typer ferskvann, inkludert elver, innsjøer, bekker og til og med gjørmete steinbrudd. Hvis du vil dykke sammen med dem, kan du utforske kartet nedenfor for å finne dykkesteder rundt om i verden der de kan observeres.