Podvodni plišani medvedić

Zajedno sa Dugongsom, Manates formira red morskih krava. Ove dve vrste se uglavnom razlikuju u svom caudal peraju; Manates ima jedan okrugli rep u obliku vesla dok Dugongovi imaju 40-tu pahuljicu više kao kit. Sa dužinom do 5 metara, manate mogu da teže i do 500 kilograma. Ronjenje sa manatama je neopisivo. Ove divne životinje su veoma mirne, mirne i spore, kreću se brzinom od samo 3 do 7 km/h, savršene za posmatranje i proučavanje ovih veličanstvenih morskih stvorenja.

Zajedno sa Dugongsom, Manates formira red morskih krava. Ove dve vrste se uglavnom razlikuju u svom caudal peraju; Manates ima jedan okrugli rep u obliku vesla dok Dugongovi imaju 40-tu pahuljicu više kao kit. Sa dužinom do 5 metara, manate mogu da teže i do 500 kilograma. Ronjenje sa manatama je neopisivo. Ove divne životinje su veoma mirne, mirne i spore, kreću se brzinom od samo 3 do 7 km/h, savršene za posmatranje i proučavanje ovih veličanstvenih morskih stvorenja.