De stora vandrarna

När du googlar på ordet "lax" kommer du inte att hitta en massa information om själva arten, utan hundratals läckra recept, eftersom det är en av de mest eftertraktade fiskarna att äta i hela världen. Det är det gemensamma namnet på alla fiskarter i familjen Salmonidae, varav de flesta förekommer naturligt i nordamerikanska vatten, fem i nordvästra Stilla havet och en i Atlanten. Två förekommer endast i Asien, masu och amago, men de har introducerats i icke-inhemska miljöer i andra delar av världen, t.ex. i de stora sjöarna i Nordamerika och i Patagonien i Sydamerika.

De är en mycket unik art av två skäl: de är stora vandrare och tillbringar en stor del av sitt liv i både söt- och saltvatten. Vissa av dem vandrar upp till 1 000 mil från sina lekplatser i sötvattensfloder till sina födosöksområden i havet. Eftersom laxen är en mycket efterfrågad livsmedelskälla har många regionala populationer blivit utrotningshotade på grund av överfiske, vilket har lett till att laxen har blivit en mycket odlad fisk. Om du någonsin har velat dyka med lax, klicka på kartan nedan för att upptäcka dykplatser där laxen kan ses.