Dykning i det centrala federala distriktet

Trots att landet är inkapslat på alla sidor finns det gott om möjligheter att dyka i Centralryssland. Den långa, slingrande floden Volga börjar i Moskvaregionen och slingrar sig genom stora delar av Centralryssland och erbjuder många dykplatser längs vägen. Många aktiva dykklubbar i Rysslands huvudstad Moskva organiserar dykresor till olika dykplatser i Moskva- och Tverregionerna. Det finns flera sjöar och reservoarer inom dessa områden där man kan dyka, men förhållandena är inte de bästa. Under sommarmånaderna är det bara några få vattenmassor som erbjuder sikt nära 4-7 meter, medan de flesta dykplatser ligger på 1,5-2 meter. På vintern förbättras dock sikten avsevärt, vilket gör isdykning till en populär aktivitet i detta område. När ytan på reservoarerna fryser till is förbättras sikten till 7-10 meter. Annan populär dykning i Centralryssland sker i regionerna Nizjnij Novgorod och Samara samt i republiken Tatarstan, där undervattenskällor och grottor erbjuder spännande och unika dykmöjligheter. Volgafloden som nämns ovan rinner också genom dessa regioner, där dykare kan hitta ett unikt fiskeliv och skeppsvrak.

Dykplatser att besöka i Central Federal District

Utvalda platser att besöka i Central Federal District

Moskva-området

Dykning i Moskva är mycket populärt.

Lär dig mer

Möten med vilda djur i centrala federala distriktet

Det undervattensliv som finns i sötvattensjöar, floder och grottsystem vid dykning i Centralryssland är typiskt för ryska sötvattensystem. Bland fiskarterna finns bl.a. braxen, mört, karp och abborre.