De største, mest høylytte og mest distinkte pinnsvinene

Elefantselene tilhører selfamilien pinnipedia, og kan tydelig identifiseres ved at de mangler utvendige ører, har reduserte lemmer og en oppblåsbar snute som ligner en snabel, noe de har fått navnet sitt etter. Det finnes to forskjellige arter av sjøelefanter, den nordlige og den sørlige. Den nordlige arten lever langs kysten av California i USA og Baja California i Mexico, og foretrekker å samle seg på øyer utenfor kysten fremfor på fastlandet. Den sørlige arten lever i de næringsrike subantarktiske og antarktiske farvannene i det kalde Sørishavet og er den største av alle selartene.

Elefantselene tilhører selfamilien pinnipedia, og kan tydelig identifiseres ved at de mangler utvendige ører, har reduserte lemmer og en oppblåsbar snute som ligner på en snabel, noe de har fått navnet sitt etter. Det finnes to forskjellige arter av sjøelefanter, den nordlige og den sørlige. Den nordlige arten finnes langs kysten av California i USA og Baja California i Mexico, og foretrekker å samle seg på øyer utenfor kysten fremfor på fastlandet. Den sørlige arten lever i de næringsrike subantarktiske og antarktiske farvannene i det kalde Sørishavet og er den største av alle selartene.