De som dominerer verdens innsjøer og elver

Ferskvannsfisk er en mangfoldig gruppe benfisk som lever i ferskvannsområder som dammer, innsjøer og elver med en saltholdighet på mindre enn 1,05 %. Selv om ferskvannsfisken ikke er like utbredt og fargerik som saltvannsfisken, utgjør den likevel nesten 41 % av all fisk, med nesten 15 000 forskjellige arter. Ferskvannsfisk kan overleve i en rekke ulike habitater, avhengig av art, fra de varme, flommende elvene i Amazonas' regnskog til de frosne innsjøene i Nord-Canada, og er spredt over hele verden.

Ferskvannsfisk er en mangfoldig gruppe benfisk som lever i ferskvannsområder som dammer, innsjøer og elver med en saltholdighet på mindre enn 1,05 %. Selv om ferskvannsfisken ikke er like utbredt og fargerik som saltvannsfisken, utgjør den likevel nesten 41 % av all fisk, med nesten 15 000 forskjellige arter. Ferskvannsfisk kan overleve i en rekke ulike habitater, avhengig av art, fra de varme, flommende elvene i Amazonas' regnskog til de frosne innsjøene i Nord-Canada, og er spredt over hele verden.

Det er alltid morsomt å dykke med ferskvannsabbor, som kan bli ganske store og foretrekker varmt, grunt og klart vann - finn ut hvor du kan se dem.

Learn more

Å dykke med gjedde er en uforglemmelig opplevelse, for de kan bli ganske store og er veldig vakre under vann - finn ut av det.

Learn more

Dykk med karpe i dag ved å besøke et av dykkestedene på kartet.

Learn more

Hvis du vil dykke med ørret, bør du ta med en tykk våtdrakt - finn ut hvor du kan se dem.

Learn more

Ålen lever på bunnen, så når du dykker med ål, bør du se etter om den gjemmer seg i huler, plantemasser og mellom steinete underlag.

Learn more

Har du lyst til å dykke sammen med sandarten? Finn de beste dykkestedene på kartet.

Learn more

Hvis du ønsker å dykke med abbor, er våren en fin tid å se dem på - finn ut hvor.

Learn more

Hvis du vil dykke med steinbit, kan du utforske kartet over dykkesteder.

Learn more

Hvis du noen gang har hatt lyst til å dykke med laks, kan du klikke her for å finne ut hvor du kan se laksen.

Learn more

Hvis du vil dykke med hogchokere, klikker du på kartet.

Learn more

Hvis du ønsker å dykke med stør, kan du klikke her for å finne de beste dykkestedene.

Learn more

Den stammer fra karpefamilien, Cyprinidae, og er hjemmehørende i ferskvannssjøer og elver i Europa og Asia.

Learn more

Røye, også kjent som arktisk røye, er en nær slektning av ørret og laks i Nord-Amerika.

Learn more

Europeisk oksehode

Den bittelille europeiske oksehodefisken er vanlig i Englands og Whales' kalde ferskvannsbekker, innsjøer og elver.

Learn more

Europeisk bitterling

Den europeiske bitterlingen er en liten, vanlig fisk som finnes i Europas grunne ferskvannsområder.

Learn more

Tench, også kjent som doktorfisk, er en tykk, tung, storvokst fisk med olivengrønn til svart rygg og bronsefarget buk og en karpelignende form.

Learn more

Stingsild er en liten, skjelløs fisk som lever i ferskvann, brakkvann og havvann på den nordlige halvkule i tempererte strøk.

Learn more

Makrellstørje

Den er en mellomstor fisk som lever i tropiske, rasktflytende bekker i fjellområdene i Asia.

Learn more