Vakkert og deilig

Ørret, som er en av de vakreste ferskvannsfiskene, er fellesbetegnelsen på et stort antall ulike ferskvannsarter som er nært beslektet med laksen. De lever utelukkende i ferskvannssjøer og -elver og finnes i en rekke forskjellige farger som endrer seg etter omgivelsene, noe som gjør dem til mestere i kamuflasje. De foretrekker kjølige, klare bekker og innsjøer, og finnes i vann med en gjennomsnittlig temperatur på 10-16 grader, så hvis du vil dykke med ørret, bør du ta med en tykk våtdrakt.

De ulike artene er hjemmehørende i Nord-Amerika, Nord-Asia og Europa, og ble introdusert til Australia og New Zealand av fiskeentusiaster på 1800-tallet. De vanligste artene er brunørret i Europa og regnbueørret i både Amerika og Asia. Ikke bare er de spennende å se når du dykker, de er også en viktig matkilde for mennesker og mange dyr som bjørner og rovfugler. Hvis du alltid har hatt lyst til å dykke med dem, kan du utforske kartet nedenfor for de mest populære dykkedestinasjonene.