Den europeiske bitterlingen er en liten, sølvfarget fisk som er vanlig i hele Europa.

Den europeiske bitterlingen er en liten, sølvfarget fisk som er vanlig i hele Europa, fra Rhône-elven i Frankrike til Neva-elven i Russland. Denne ferskvannsfisken lever i tempererte, stille eller sakteflytende vann som elver, dammer, kanaler og grunne innsjøer. Den lever blant tett vannvegetasjon og sand- og siltbunn, der den lever av planter og i mindre grad av mark, krepsdyr og insektlarver.

Å leve i nærheten av blåskjell er spesielt viktig for bitterlingen, ettersom den legger og befrukter eggene sine beskyttet av blåskjellenes klaffer. Yngelen forblir i blåskjellet til den er stor nok til å klare seg på egen hånd. Disse små fiskene blir ikke større enn 10 cm lange og er populære blant dykkere som besøker grunne, europeiske ferskvannsdykkesteder. Ta en titt på kartet over dykkesteder nedenfor for å se hvor det finnes bitterling i nærheten av deg.