Den europeiska bitterlingen är en liten, silverfärgad fisk som är vanlig i hela Europa.

Den europeiska bitterlingen är en liten silverfisk som är vanlig i hela Europa, från Rhonebäckenet i Frankrike till Neva-floden i Ryssland. Denna sötvattenfiskart lever i tempererade stilla eller långsamt rörliga vatten som floder, dammar, kanaler och grunda sjöar. Den europeiska bitterlingen lever bland tät vattenvegetation och sand-siltbottnar där den äter växter och, i mindre utsträckning, maskar, kräftdjur och insektslarver.

Det är särskilt viktigt för den europeiska bitterlingen att leva i musslor, eftersom den lägger och befruktar sina ägg i skydd av musslornas klaffar. Ungarna stannar kvar i musslan tills de är tillräckligt stora för att klara sig själva. Dessa små fiskar blir inte större än 10 cm långa och är populära observationer bland dykare som besöker grunda, europeiska sötvattensdykplatser. Titta på dykplatskartan nedan för att se var europeisk bitterling förekommer närmast dig.