Den eldste og mest truede fisken

Det er funnet fossiler av stør som stammer helt tilbake til juratiden, og som er arkaiske giganter i fiskeverdenen. Til tross for at de har overlevd i millioner av år, har IUCN slått fast at de på grunn av overfiske og tap av leveområder er "mer kritisk truet enn noen annen artsgruppe". Stør er fellesbetegnelsen på rundt 29 ulike fiskearter i Acipenseridae-familien, hvorav mange er kjent for kaviaren som høstes fra eggene deres. Disse fiskedyrene blir vanligvis 2-3 meter lange, og noen eksemplarer kan bli opptil 8 meter lange! Ikke bare er de en av de største benfiskene, de er også de lengstlevende - de kan bli 100 år eller mer.

Å dykke med stør er som å ta et steg tilbake i tid. Det er en helt spesiell opplevelse å se disse beinkledde, eldgamle fiskene krysse det kjølige vannet i innsjøer og elver. Størene hører hjemme i ferskvannssjøer og store elver i Nord-Amerika og i elvene i Sør-Russland og Ukraina, der de er mest tallrike. De er vandringsdyr, og noen av dem lever både i ferskvann og saltvann. De svømmer fra havet til elver og innsjøer på forsommeren for å yngle. Noen er kjent for å våge seg ut på åpent hav, mens andre utelukkende lever i ferskvann. Hvis du ønsker å dykke med dem, kan du klikke på kartet nedenfor for å finne de beste dykkestedene der de er observert.