De äldsta och mest utrotningshotade fiskarna

Fiskvärldens arkaiska jättar, störfossil har hittats från juraperioden. Trots att de har överlevt i miljontals år har IUCN konstaterat att de på grund av överfiske och förlust av livsmiljöer är "mer kritiskt hotade än någon annan grupp av arter". Stör är det gemensamma namnet för ungefär 29 olika fiskarter i familjen Acipenseridae, varav många är kända för den kaviar som skördas från deras ägg. Dessa fiskbestar blir vanligtvis 2-3 meter långa, och vissa exemplar kan bli upp till 8 meter långa! De är inte bara en av de största växande benfiskarna, de är också de mest långlivade, de kan bli 100 år eller mer.

Att dyka med störar är som att kliva tillbaka i tiden; att se dessa beniga, pläterade forntida fiskar färdas i det svala vattnet i sjöar och floder är en speciell upplevelse. De är infödda och förekommer i störar i sötvattensjöar och stora floder i Nordamerika och i floderna i södra Ryssland och Ukraina. De är vandringsdjur, varav vissa lever i både söt- och saltvatten, och simmar från havet till floder och sjöars stränder under försommarmånaderna för att föröka sig. Vissa har varit kända för att våga sig ut i det öppna havet medan andra är uteslutande sötvattensarter. Om dykning med dem står på din lista, klicka på kartan nedan för att hitta de bästa dykplatserna där de har observerats.