Najbardziej energiczne delfiny

Podobnie jak jego kuzyn, delfin wąskolubny, delfin pasiasty jest bardzo bogaty w zdrową, dziką populację i jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych delfinów na świecie. W rzeczywistości można je znaleźć w każdym oceanie na całym świecie, głównie w ciepłych wodach umiarkowanych i tropikalnych, i są one najbardziej licznym gatunkiem delfinów w Morzu Śródziemnym. Morze Adriatyckie jest domem dla dużej populacji tych pięknie aktywnych zwierząt, liczącej ponad 20.000 osobników. Ponieważ gatunek ten jest tak obfity, był on szeroko badany i wiele o nim wiadomo. Unikalne ubarwienie jest podobne do ubarwienia delfina pospolitego, a ponieważ często występują one w dużych grupach obok siebie, ich identyfikacja może być łatwo mieszana.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.

Discover more Underwater Wildlife

  Explore more underwater wildlife