Ochrona Konsumentów

SSI z pełnym oddaniem dba o jakość swoich szkoleń, aby zapewnić nurkom jak najlepsze doświadczenia i przeżycia nurkowe. To jest i pozostaje naszym głównym celem. W celu ochrony naszych nurków, SSI odczuwa potrzebę informowania konsumentów o każdym przypadku usunięcia osoby z listy członków SSI i tym samym zapewnienia możliwości sprawdzenia statusu wszystkich aktualnych i aktywnych członków SSI przed rozpoczęciem programu szkoleniowego.

Klienci mogą w prosty sposób sprawdzić Kwalifikacje Szkoleniowe oraz Aktywny Status Nauczania każdego SSI Professional'a, prosząc członka SSI o pokazanie swoich uprawnień (pro-card). W celu dalszej weryfikacji możesz zeskanować kod QR wydrukowany na certyfikacie SSI Professional'a i sprawdzić jego/jej aktualny status w MySSI.

LISTA OSÓB POZBAWIONYCH CZŁONKOSTWA (WYDALONYCH)

Uwaga: Poniżej wymienione osoby zostały pozbawione członkostwa SSI (wydalone). Osoby te nie są już członkami SSI i nie mogą prowadzić żadnych kursów szkoleniowych SSI, ani też nie mogą przedstawiać się jako członków SSI.

The SSI Quality Management contains a set of guidelines to ensure SSI’s Quality Assurance that follows a clearly defined set of procedures that includes a report of the facts, getting all perspectives about the complaint and, when necessary, even offers corrective actions including re-training. Expulsion only happens when the SSI Member refuses to answer the complaint, implement the corrective actions, or when the nature of the complaint is so severe that expulsion is necessary to protect public interests or preserve the integrity of the SSI organization.

If you have any questions about an individual listed, please contact the Quality Assurance Department at SSI under incident@diveSSI.com.