Ochrona Konsumentów

SSI z pełnym oddaniem dba o jakość swoich szkoleń, aby zapewnić nurkom jak najlepsze doświadczenia i przeżycia nurkowe. To jest i pozostaje naszym głównym celem. W celu ochrony naszych nurków, SSI odczuwa potrzebę informowania konsumentów o każdym przypadku usunięcia osoby z listy członków SSI i tym samym zapewnienia możliwości sprawdzenia statusu wszystkich aktualnych i aktywnych członków SSI przed rozpoczęciem programu szkoleniowego.

Klienci mogą w prosty sposób sprawdzić Kwalifikacje Szkoleniowe oraz Aktywny Status Nauczania każdego SSI Professional'a, prosząc członka SSI o pokazanie swoich uprawnień (pro-card). W celu dalszej weryfikacji możesz zeskanować kod QR wydrukowany na certyfikacie SSI Professional'a i sprawdzić jego/jej aktualny status w MySSI.

Someone who is scanning a SSI Professional QR Code to see if this person has some QMS Issues

LISTA OSÓB POZBAWIONYCH CZŁONKOSTWA (WYDALONYCH)

Uwaga: Poniżej wymienione osoby zostały pozbawione członkostwa SSI (wydalone). Osoby te nie są już członkami SSI i nie mogą prowadzić żadnych kursów szkoleniowych SSI, ani też nie mogą przedstawiać się jako członków SSI.

SSI Quality Management zawiera zestaw wytycznych, dzięki którym SSI Quality Assurance zawsze jest realizowany zgodnie z jasno zdefiniowanymi procedurami, które obejmują raport ze zdarzeń, poznanie każdej perspektywy o zgłoszeniu i, jeśli to konieczne, działania korygujące błędy (włącznie z ponownym szkoleniem). Wydalenie może nastąpić jedynie wtedy, kiedy Członek SSI odmówi odpowiedzi na zgłoszenie, podjęcia działań korygujących błędu lub gdy natura zgłoszenia jest tak poważna, że wydalenie jest konieczne celem ochrony interesów lub zachowania wewnętrznej spójności organizacji SSI.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące którejś z osób z listy, skontaktuj się z Działem Quality Assurance SSI pod adresem incident@diveSSI.com.