ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MySSI ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 04.2022

Πρόλογος και πεδίο εφαρμογής αυτής της Πολιτικής Απορρήτου

Η SSI International GmbH σας παρέχει μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με τις καταδύσεις και την κολύμβηση. Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος MySSI («Σύστημα MySSI») το οποίο αποτελείται από έναν εταιρικό ιστότοπο στον ιστότοπο www.divessi.com («ιστότοπος»), μια λύση προγράμματος περιήγησης με καταχωρισμένη περιοχή χρήστη στο my.diveSSI. com, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων και των μικρο-δικτυακών τόπων, των βάσεων δεδομένων και των καταστημάτων ιστού (“MySSI“) καθώς και της εφαρμογής MySSI για χρήση σε κινητά (“Εφαρμογή MySSI“).

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την ελεύθερα προσβάσιμη χρήση του ιστότοπου και του συστήματος MySSI, συμπεριλαμβανομένης της εγγεγραμμένης περιοχής χρήστη της εφαρμογής MySSI και MySSI.

Οι ακόλουθες ενότητες 1 έως 7, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματός της (“Σημείωση απορρήτου“) εξηγούν γενικά πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, την εφαρμογή MySSI και MySSI. Το παράρτημα που περιέχεται στην ενότητα 8 (“Προβλέψεις της Καλιφόρνιας“) περιέχει πρόσθετες διατάξεις σε συμμόρφωση με τον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (“CCPA“) που ισχύουν μόνο για κατοίκους Καλιφόρνιας. Οι Διατάξεις της Καλιφόρνια συμπληρώνουν τις Γενικές Διατάξεις, αλλά σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Διατάξεων και των Διατάξεων της Καλιφόρνια, θα υπερισχύουν οι Διατάξεις της Καλιφόρνια αλλά μόνο όσον αφορά τους κατοίκους της Καλιφόρνια.

Εάν είναι απαραίτητο, θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος MySSI και σύμφωνα με τις αλλαγές στη νομική κατάσταση και τα νομικά προηγούμενα. Επομένως, εξετάζουμε αυτήν τη δήλωση σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσουμε ότι έχετε διαβάσει την πιο ενημερωμένη έκδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
1. Γενικές Διατάξεις

1.0 Ελεγκτής

Ο ιστότοπος, η MySSI και η εφαρμογή MySSI διαχειρίζονται από την SSI International GmbH ως ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο. 4 (7) Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ («GDPR»). («SSI», «εμείς», «εμείς»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

 • Διεύθυνση: Johann-Hoellfritsch-Straße 6 – 90530 Wendelstein – Γερμανία
 • Email: info@diveSSI.com
 • Τηλ: + 49-9129-909938-0

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ως εξής:

 • Διεύθυνση: SSI International GmbH c/o Privacy – Johann-Hoellfritsch-Straße 6 – 90530 Wendelstein – Γερμανία
 • Email: privacy@diveSSI.com

Λάβετε υπόψη ότι καθορίζουμε από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας σχετικά με την εκτέλεση της εκπαίδευσης, την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου και την έκδοση πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των πιστοποιητικών στους μαθητές καθώς και της διαχείρισης πιστοποιητικών και προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο MySSI και την εφαρμογή MySSI με Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο του εγγράφου που περιγράφει την ουσία αυτής της συμφωνίας, επικοινωνώντας με την SSI στη διεύθυνση privacy@diveSSI.com.

1.1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο GDPR και οι αντίστοιχοι εθνικοί νόμοι προστασίας δεδομένων -προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των ατόμων και τα δικαιώματά τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, ως «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Φυσικό πρόσωπο με δυνατότητα ταυτοποίησης είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό. Επομένως, τα ονόματα, οι διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνου, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα αναγνωριστικά χρηστών, οι αριθμοί πιστωτικών καρτών, τα αναγνωριστικά λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα ονόματα χρηστών, οι διευθύνσεις IP, τα δεδομένα GPS κ.λπ. θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

1.2. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα γενικά και είστε υποχρεωμένος να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας των MySSI και MySSI App (“χρήστης“ ή “εσείς“) για προληπτική χρήση του ιστότοπου και της εφαρμογής, όπως εξηγείται λεπτομερώς παρακάτω.

Λάβετε υπόψη ότι δεν είστε νομικά υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα αντίστοιχα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, διαφορετικά δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες στον ιστότοπο, στο MySSI και στην εφαρμογή MySSI.

1.3. Cookies που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση του ιστότοπου

Αναφερόμαστε στην ευκολία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies περιλαμβάνουν συσχετισμένα cookie, cookies απόδοσης (τα οποία χρησιμοποιούνται για ανάλυση και στατιστικά στοιχεία), καθώς και cookies για μάρκετινγκ (όπως εξατομίκευση και διαφήμιση) που ανήκουν σε εσάς προσωπικά στον ιστότοπό μας και μας βοηθούν να προσφέρουμε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες και τις διαφημιστικές υπηρεσίες διαχείρισης .

Εμείς και τρίτοι πάροχοι μερικές φορές χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι περιλαμβάνουν επίσης την Google LLC, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ και πραγματοποιεί επεξεργασία δεδομένων εκεί. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει πιστοποιήσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα σας να υπόκεινται σε πρόσβαση από τις αρχές των ΗΠΑ για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης και να μην υπάρχουν διαθέσιμα αποτελεσματικά ένδικα μέσα. Κάνοντας κλικ στο «Αποδοχή όλων των cookies», συμφωνείτε ότι τα cookies, όπως φαίνεται εδώ, στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων και στις ρυθμίσεις cookie, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ιστότοπο από εμάς και από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ). Ωστόσο, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις cookie - ξεχωριστά για κάθε σκοπό και κάθε πάροχο - και να αποφασίσετε εάν και ποια cookies θέλετε να συναινείτε (εκτός από τα cookie που είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να αποεπιλεγούν). Συγκεκριμένα, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ ή όχι. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το στοιχείο “Επεξεργασία ρυθμίσεων cookie“. Λάβετε υπόψη ότι με βάση τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει μόνοι σας, είναι πιθανό να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες της σελίδας.

Αυτός ο πίνακας cookie έχει δημιουργηθεί και ενημερωθεί από την πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης CookieFirst consent management platform

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων μας και στις ρυθμίσεις cookie. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις σας στις «Ρυθμίσεις cookie» στον ιστότοπό μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 7.1.

2. Χειρισμός προσωπικών δεδομένων εγγεγραμμένων χρηστών για προληπτική χρήση του συστήματος MySSI – χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών για κινητά

2.0 Συλλογή των δεδομένων σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή μέσω του εντύπου επικοινωνίας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σχετικά (π.χ. όνομα, διεύθυνση email κ.λπ.) προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Η περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

2.1. Συλλογή δεδομένων χρήστη κατά τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Η SSI παρέχει στα μέλη – Κέντρα και Θέρετρα SSI (“SSI Authorized Training Centres”) και Επαγγελματίες ή Εκπαιδευτές SSI – ένα λογισμικό συλλογής δεδομένων στο MySSI System στον ιστότοπο diveSSI.com για σκοπούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης και συνεργάζεται με εξωτερικές εταιρείες για τη διαχείριση και τη βελτίωση των ψηφιακών ροών εργασιών των προϊόντων ψηφιακής εκμάθησης SSI.

Η SSI παρέχει στον χρήστη προγράμματα εκπαίδευσης – που ονομάζονται επίσης προϊόντα ψηφιακής εκμάθησης SSI – ως λύση προγράμματος περιήγησης στο σύστημα MySSI στον ιστότοπο diveSSI.com ή στην εφαρμογή MySSI για κινητές συσκευές.

Η SSI, τα Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI και/ή οι Εκπαιδευτές μπορούν να συλλέξουν τις ακόλουθες πληροφορίες από συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα SSI:

 • Όνομα, Επώνυμο,
 • Οδό, Ταχυδρομική θυρίδα
 • Ταχυδρομικό κώδικα, πόλη
 • Νομό, Χώρα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμούς τηλεφώνου (προαιρετικά)
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Χαιρετισμό, Φύλο
 • Προσωπική Φωτογραφία
 • Γλώσσα
 • Κύριο αναγνωριστικό SSI Master ID
 • Τύπο Μαθήματος, Πρόοδο Μαθήματος
 • Δεδομένα πιστοποίησης (Αριθμός, Ημερομηνία, Εκπαιδευτής, Αριθμός Καταδύσεων κατά την Ώρα Πιστοποίησης, Έτος Έναρξης Καταδύσεων)
 • Συνεργασία Εξουσιοδοτημένου Εκπαιδευτικού Κέντρου SSI
 • Τρέχοντα γεωδεδομένα κατά τη χρήση διαφορετικών λειτουργιών εφαρμογής MySSI
 • Δεδομένα Υγείας
 • Στοιχεία ασφάλισης για συγκεκριμένα συμβόλαια κατάδυσης (όταν ισχύουν)
 • Αριθμός μέλους SSI (για επαγγελματίες)
 • Δεδομένα Διασφάλισης Ποιότητας (για Επαγγελματίες)

2.2. Χρήση δεδομένων χρήστη κατά τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Είσοδος στο MySSI

Τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγετε, όπως περιγράφονται παραπάνω, αποθηκεύονται αυτόματα όταν εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο MySSI ή στην εφαρμογή MySSI ή όταν σας έχει εγγράψει ένα Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο SSI ή ένας Εκπαιδευτής. Ένα προφίλ χρήστη με εξατομικευμένη σύνδεση (προσωπική διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης) δημιουργείται επίσης αυτόματα. Ο προσωπικός λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί για να μπορέσετε να ελέγξετε την κατάσταση της προόδου της εκπαίδευσης και της κατάστασης πιστοποίησης ανά πάσα στιγμή και να επιβεβαιώσετε την πρόοδο ή την πιστοποίηση στα αντίστοιχα Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI στα οποία συνδέεστε.

Για να σας αναγνωρίσουμε και να επαληθεύσουμε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για κατάδυση, ενδέχεται να μοιραστούμε με άλλα Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI και πιθανώς συνδεδεμένους εκπαιδευτές τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται παραπάνω, εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και έχετε ενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή στις Ρυθμίσεις απορρήτου στον λογαριασμό MySSI, όπως εξηγείται λεπτομερώς στο σημείο 2.4. Η νομική βάση για την κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλα Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI είναι η συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6(1)(α) GDPR).

Μόλις συλλεχθούν τα δεδομένα σας στο MySSI, θα λάβετε ένα email που δημιουργείται αυτόματα από την SSI με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας MySSI. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας είναι υποχρεωτική για οποιαδήποτε πιστοποίηση SSI και διασφαλίζει την πρόσβασή σας στο περιεχόμενο διδασκαλίας καθώς και στα προσωπικά στοιχεία του προφίλ σας (π.χ. μαθησιακή πρόοδος, ολοκληρωμένες πιστοποιήσεις, μορφωτικό επίπεδο κ.λπ.).

Η περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

Χρήση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Εκμάθησης

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και για σκοπούς πιστοποίησης, καταγράφονται και αποθηκεύονται η μαθησιακή πρόοδος, οι ολοκληρωμένες απαιτήσεις απόδοσης, τα αποτελέσματα των εξετάσεων κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από το Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο SSI που έχετε επιλέξει και από τυχόν συνδεδεμένους εκπαιδευτές του Εξουσιοδοτημένου Εκπαιδευτικού Κέντρου SSI, SSI και τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Η περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

Ως μέρος της διαχείρισης ποιότητας SSI, οι συμμετέχοντες/χρήστες θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω email. Πρόσθετες πληροφορίες/έγγραφα όπως πρόοδος μαθημάτων, στοιχεία πιστοποίησης κ.λπ. και απαραίτητη αλληλογραφία για τη διασφάλιση της ποιότητας καθώς και ευκαιρίες περαιτέρω εκπαίδευσης. Η περιγραφόμενη επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να προωθήσουμε περαιτέρω υπηρεσίες που σας προσφέρουμε (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) GDPR).

Εντός του Ψηφιακού Συστήματος Εκπαίδευσης, οι χρήστες μπορούν εθελοντικά να παρέχουν πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες στις επιμέρους σελίδες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να λαμβάνουν προσωπικές σημειώσεις και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένο περιεχόμενο και να τις κοινοποιούν με το Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο SSI ή τον εκπαιδευτή τους κατόπιν αιτήματος. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

Το σύστημα MySSI επιτρέπει επίσης στον χρήστη να ανεβάσει ορισμένα έγγραφα απαραίτητα για εκπαίδευση και πιστοποίηση, τα οποία μπορούν επίσης να προβληθούν από άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως SSI, Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI ή εκπαιδευτές. Η περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

Χρήση των Λειτουργιών Ψηφιακής Πιστοποίησης και Εγγράφων

Το σύστημα MySSI επιτρέπει επίσης στον χρήστη να ανεβάσει ορισμένα έγγραφα που απαιτούνται για εκπαίδευση και πιστοποίηση, όπως αποδείξεις Πρώτων Βοηθειών, ΚΑΡΠΑ, Χορήγηση οξυγόνου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατάδυσης και ιατρική δήλωση υπογεγραμμένη από ιατρό, τα οποία μπορούν επίσης να προβληθούν από άλλα εξουσιοδοτημένα μέρη, όπως ως SSI, SSI Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα ή Εκπαιδευτές, με βάση τις προσωπικές ρυθμίσεις στη λειτουργία Privacy.

Η περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (Άρθρο 6 (1) (β) GDPR) εκτός από την επεξεργασία της ιατρικής σας δήλωσης. Όσον αφορά το τελευταίο, η νομική βάση της δραστηριότητας επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, εφόσον παρέχεται (άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) GDPR)

Χρήση της Λειτουργίας Digital DiveLog με μετάδοση δεδομένων GPS

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DiveLog (ψηφιακό ημερολόγιο) με τη λειτουργία τοποθεσίας/κοινής χρήσης τοποθεσίας που ενεργοποιείται από το χρήστη στο smartphone ή/και tablet του χρήστη και με σκοπό τον εντοπισμό των διαθέσιμων σημείων κατάδυσης και την καταγραφή των καταδύσεων για εσάς, επεξεργαζόμαστε κατά τη χρήση του Ημερολογίου Κατάδυσης/ DiveLog:

 • Τα δεδομένα GPS ή τοποθεσίας σας, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία μετάδοσης τοποθεσίας στο smartphone ή/και το tablet,

Νομική βάση για την περιγραφόμενη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

Ενεργοποιώντας τις Λειτουργίες κοινής χρήσης του προσωπικού προφίλ ως ζευγάρι κατάδυσης, το γεωγραφικό σημείο του καταδυτικού σημείου, το μέγιστο βάθος και ο χρόνος και το όνομα και το επώνυμο του δύτη που μοιράστηκε τα δεδομένα και τα καταγεγραμμένα δεδομένα κατάδυσης μπορούν να κοινοποιηθούν με το ζευγάρι κατάδυσης μέσω Σάρωση κωδικού QR μεταξύ των προσωπικών φορητών συσκευών.

Η περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

2.3. Χρήση δεδομένων χρήστη κατά τη χρήση υπηρεσιών MySSI

Λειτουργία της Χρήσης Εξοπλισμού

Μπορείτε να ανεβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην εφαρμογή MySSI και στο MySSI:

α) προσωπικό εξοπλισμό και σχετικά δεδομένα όπως επωνυμία, μοντέλο, περιγραφή, σειριακό αριθμό, ημερομηνία αγοράς, αντιπρόσωπο/κατάστημα κ.λπ.

β) ορισμένα έγγραφα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, όπως αποδεικτικά για σέρβις και συντήρηση, πιστοποιητικά εγγύησης, αντίγραφα τιμολογίων αγοράς κ.λπ.,

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που καθορίζονται στα σημεία α) – β) για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες στη λειτουργία «Εξοπλισμός». Νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

Χρήση του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Εκπαίδευσης SSI και των λειτουργιών ημερολογίου συμβάντων/εκδηλώσεων με μετάδοση δεδομένων GPS

Οι πληροφορίες GPS που λαμβάνονται σχετικά με την τοποθεσία ενός χρήστη (όταν ενεργοποιούνται από τον χρήστη) θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή στον χρήστη των ζητούμενων πληροφοριών, π.χ. το Dive Center Locator. Το Ημερολόγιο Εκδηλώσεων θα ζητήσει δεδομένα GPS για να εντοπίσει το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο ή εκδήλωση SSI. Τα δεδομένα GPS θα χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται σε αυτόν τον λογαριασμό. Η περιγραφόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR).

Προσαρμοσμένη επικοινωνία μάρκετινγκ από SSI ή τρίτα μέρη και βελτίωση προϊόντων

Η SSI συλλέγει τον ταχυδρομικό σας κώδικα, την πόλη, την πολιτεία, τη χώρα, την ημερομηνία γέννησης, τον τύπο μαθήματος, την πρόοδο του μαθήματος, την υπαγωγή σε εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο SSI, τα τρέχοντα γεωγραφικά δεδομένα και τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 2.3 για να προσδιορίσει τα ενδιαφέροντά σας για να σας παρέχει προσαρμοσμένο διαφημιστικό υλικό μέσω ενημερωτικών δελτίων , ή στην εφαρμογή ή στον προσωπικό σας πίνακα ελέγχου και ειδικές προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Η νομική βάση της δραστηριότητας επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, εάν παρέχεται (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) GDPR). Επιπλέον, η SSI συλλέγει τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο για να μπορέσει να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες MySSI System και SSI. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, εάν παρέχεται (άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) GDPR).

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, η SSI μοιράζεται τον ταχυδρομικό σας κώδικα, την πόλη, την πολιτεία, τη χώρα, την ημερομηνία γέννησης, τον τύπο μαθημάτων, την πρόοδο του μαθήματος, την υπαγωγή σε εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο SSI, τα τρέχοντα γεωγραφικά δεδομένα και τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 2.3 α) και β) με τη Mares και άλλα εταιρείες της ομάδας Head (δείτε την ενότητα 3 παρακάτω) για να τους επιτρέψετε να σας στέλνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω ενημερωτικών δελτίων ή στην εφαρμογή ή στον προσωπικό σας πίνακα ελέγχου που σχετίζεται με εκπαίδευση, προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διαφημίσεις για ασφάλιση καταδύσεων, συνδρομές δυτών, τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που διεξάγονται από εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτικά κέντρα της SSI, κ.λπ. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) GDPR).

Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό MySSI, μπορείτε να καταθέσετε προγραμματισμένες αγορές εξοπλισμού και συγκεκριμένες προτιμήσεις εξοπλισμού στην εφαρμογή, οι οποίες μπορούν να μεταβιβαστούν στους κατασκευαστές του αντίστοιχου εξοπλισμού ως συνοπτικά δεδομένα ή τα μεμονωμένα ενδιαφέροντα που υποδεικνύονται στις ενότητες καταγραφής καταδύσεων και τοποθεσιών κατάδυσης ενδέχεται να χρησιμοποιείται για την παροχή εξατομικευμένων ταξιδιωτικών προσφορών κατάδυσης. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR).

2.4. Ρυθμίσεις προσωπικού απορρήτου – Αποκάλυψη σε άλλους χρήστες της εφαρμογής και επεξεργασία ανώνυμων δεδομένων

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής MySSI και MySSI μπορούν να επιλέξουν το επίπεδο εμπιστευτικότητας των περισσότερων πληροφοριών τους στις ρυθμίσεις του προφίλ τους ορίζοντας ρυθμίσεις ορατότητας όπως “Όλοι“ (ορατοί για όλους), “Ζευγάρια“ (ορατοί για αποδεκτά ζευγάρια) ή “Ιδιωτικό“ (μόνο ορατό στον χρήστη). Η προεπιλεγμένη προρύθμιση του συστήματος MySSI για νέους χρήστες είναι πάντα «Ιδιωτική», έτσι ώστε ο νέος χρήστης πρέπει ενεργά να επιτρέπει υψηλότερα επίπεδα ορατότητας. Όταν το προφίλ έχει οριστεί σε “Ιδιωτικό“, γίνεται επεξεργασία μόνο ανώνυμων δεδομένων σχετικά με την αντίστοιχη χρήση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τάσεις, τα πρότυπα χρήσης, η συχνότητα χρήσης και οι τοπικές δραστηριότητες.

2.5. Γνωστοποίηση σε άλλα Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω, θα διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, συγκεκριμένα Όνομα, Επώνυμο, Οδός, Ταχυδρομική θυρίδα, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Πολιτεία, Χώρα, Διεύθυνση email, Αριθμοί τηλεφώνου (προαιρετικά), Ημερομηνία Γέννησης, Προσωπικά Φωτογραφία, Γλώσσα, Φύλο, Κύριο αναγνωριστικό SSI, Τύπος μαθήματος, Πρόοδος μαθήματος, Δεδομένα πιστοποίησης, (Αριθμός, Ημερομηνία, Εκπαιδευτής, Αριθμός Καταδύσεων την ώρα Πιστοποίησης, Έτος Έναρξης Κατάδυσης), Ανάθεση Κέντρου Καταδύσεων και άλλες προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς εθελοντικά μέσω της εφαρμογής MySSI και MySSI, π.χ. Insurance Data Of Diving Special Policies (εάν ισχύουν) σε άλλα Κέντρα Εξυπηρέτησης SSI (παρακαλούμε βρείτε μια επισκόπηση όλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης SSI εδώ: https://my.divessi.com/ssi) σε όλο τον κόσμο και επίσης σε Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI, εάν επιλέγετε να συνεργαστείτε ή να συνεργαστείτε μαζί τους (βρείτε μια επισκόπηση όλων των Εξουσιοδοτημένων Εκπαιδευτικών Κέντρων SSI εδώ: https://my.divessi.com/divecenter).

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σε άλλα Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI παγκοσμίως με τα οποία συνδέεστε ή συνεργάζεστε, προκειμένου να σας αναγνωρίσουμε επαληθεύοντας ή να επιβεβαιώσουμε την κατάσταση της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης και να σας προσφέρουμε την κατάλληλη εκπαίδευση ή υπηρεσίες που βασίζονται στην προσωπική σας κατάσταση ή την πρόοδο της εκπαίδευσης σχετικά με τις καταδυτικές του δραστηριότητες και/ή τις πιστοποιήσεις.

Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουν όλοι οι παραλήπτες (Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI) επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Η κοινή χρήση των δεδομένων σας υπόκειται στην ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα SSI μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο κατόπιν αιτήματός σας και κατά την παροχή του ονόματος και των γενεθλίων σας για αναγνώριση. Η νομική βάση για την περιγραφόμενη επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 (1) (α) GDPR).

2.6. Καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από άτομα κάτω των 18 ετών

Η SSI δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 18 ετών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα SSI.

Η συμπεριφορά των εταιρειών SSI σε αυτό το θέμα είναι σύμφωνη με τον «Children’s Online Privacy Protection Act» (COPPA) που εισήχθη το 2000. Αυτός ο νόμος για την προστασία του απορρήτου των παιδιών στο διαδίκτυο τηρείται και εφαρμόζεται από την SSI. Περισσότερες πληροφορίες για το COPPA μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.coppa.org

3. Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Η SSI διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικούς αντιπροσώπους επιδόσεων ή παρόχους υπηρεσιών. Όταν τρίτα μέρη επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό της SSI, η SSI θα συνάψει συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων μαζί τους για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες του χρήστη/μαθητή χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της SSI.

Το SSI μεταφέρει δεδομένα στους ακόλουθους παραλήπτες

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης SSI (βρείτε μια επισκόπηση όλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης SSI εδώ: https://my.divessi.com/ssi)
 • Κέντρα Εκπαίδευσης SSI (παρακαλούμε βρείτε μια επισκόπηση όλων των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εκπαίδευσης SSI εδώ: https://my.divessi.com/divecenter)
 • πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή/και πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων·
 • πάροχοι υπηρεσιών λύσεων λογισμικού που μας υποστηρίζουν επίσης στην παροχή των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων παρόχων εργαλείων μάρκετινγκ, πρακτορείων μάρκετινγκ, παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας και τηλεφωνικών κέντρων).
 • εταιρείες του ομίλου HEAD·
 • Mares SpA (Salita Bonsen 4, 16035, Rapallo (GE), Ιταλία)
 • LiveAboard.com BV (Keizersgracht 307-2, 1016 ED Amsterdam, the Netherlands)
 • τρίτα μέρη που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχονται (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών δεμάτων για την αποστολή του πιστοποιητικού σας, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τράπεζες για την επεξεργασία πληρωμών)·
 • άλλα τρίτα μέρη (π.χ. ελεγκτές, ασφαλιστικές εταιρείες, νόμιμοι εκπρόσωποι κ.λπ.)·
 • υπαλλήλους και άλλους δημόσιους φορείς, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία (π.χ. φορολογικές αρχές κ.λπ.).
4. Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Διαβιβάζουμε τις εταιρείες προσωπικών δεδομένων σας και άλλους συμβατικούς συνεργάτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ για την επαλήθευση της κατάστασης εκπαίδευσης και των πιστοποιήσεων SSI, για την παροχή των υπηρεσιών μας, τη λειτουργία της εφαρμογής MySSI και MySSI, τη διαχείριση της παραγγελίας σας, συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και του λογισμικού μας κ.λπ. Ωστόσο, αυτή η μετάδοση δεν αλλάζει τίποτα στην υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, εγγυόμαστε επαρκή μέτρα ασφαλείας προωθώντας τα σε χώρες που διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας βάσει επιβεβαίωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με τη σύναψη συμφωνίας μεταφοράς που ενσωματώνει το Πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβατικές ρήτρες: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=de (για μεταφορές ελεγκτή σε επεξεργαστή) και https://eur-lex.europa .eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE (για μεταφορές υπευθύνου επεξεργασίας σε υπεύθυνο επεξεργασίας) μεταξύ εμάς και του νομικού προσώπου εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που λαμβάνει τα δεδομένα. Σε άλλες περιπτώσεις, η μεταφορά δεδομένων μπορεί να βασίζεται στο άρθρο. 49 (1) 1 GDPR. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των κατάλληλων εγγυήσεων στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@divessi.com.

5. Ασφάλεια Δεδομένων

Το MySSI λειτουργεί σε κρυπτογραφημένη μορφή https. Επιπλέον, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από ακούσια ή μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή ή τροποποίηση και από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη προβολή, προώθηση, αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση ή πρόσβαση. Εμείς και οι υπάλληλοί μας δεσμευόμαστε επίσης για το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Ομοίως, οι πράκτορες απόδοσης και οι εξουσιοδοτημένοι πράκτορες που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα θα υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

6. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η SSI αποθηκεύει τα δεδομένα σας για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στο MySSI είναι ενεργός και η SSI θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης που έχετε μαζί μας. Οι νόμοι ενδέχεται να απαιτούν από την SSI να διατηρεί ορισμένες πληροφορίες για συγκεκριμένες περιόδους. Σε άλλες περιπτώσεις, η SSI μπορεί να διατηρήσει δεδομένα για μια κατάλληλη περίοδο μετά τη λήξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί σας για να προστατευθεί από νομικές αξιώσεις ή για να διαχειριστεί την επιχείρησή της.

Σε περίπτωση που ένας εγγεγραμμένος χρήστης δεν ενεργοποιήσει το λογαριασμό MySSI και δεν λάβει πιστοποίηση εντός 12 μηνών από την εγγραφή, ο λογαριασμός και τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν αυτόματα από το Σύστημα MySSI.

7. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από εμάς:

 • έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, άρθ. 15 GDPRs;
 • Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι λανθασμένα ή δεν είναι πλέον τρέχοντα, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο. 16 GDPR;
 • έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»), Άρθ. 17 GDPR;
 • έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 20 GDPR;
 • έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, άρθ. 18 GDPR;
 • έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα για εσάς ή επηρεάζει παρόμοια σημαντικά, το άρθρο. 22 GDPR;

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, Άρθ. 21 GDPR:

Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για νόμιμους σκοπούς, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, εάν οι λόγοι για αυτό προκύπτουν από τη συγκεκριμένη κατάστασή σας

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το ερώτημά σας σχετικά με τα δικαιώματά σας που προσδιορίζονται παραπάνω και να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν παρέχονται σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, απευθυνθείτε στην έρευνα με σαφή ταυτοποίηση του ατόμου σας και με σύντομη περιγραφή σχετικά με το εύρος της άσκησης του υποκειμένου των δεδομένων σας δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω.

Το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στην αρχή προστασίας δεδομένων στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής ή του τόπου εργασίας σας, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων

Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή (Άρθρο 7 (3) GDPR). Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

7.1. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω email: privacy@diveSSI.com ή επιστολής: SSI International GmbH c/o Privacy – Johann-Hoellfritsch-Straße 6 – 90530 Wendelstein – Γερμανία.

8. Διατάξεις της Καλιφόρνια

8.1. Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, από πού τις συλλέγουμε, γιατί τις συλλέγουμε και με ποιους τις μοιραζόμαστε

Συλλέγουμε πληροφορίες που προσδιορίζουν, σχετίζονται με, περιγράφουν, παραπέμπουν, είναι εύλογα ικανές να συσχετιστούν ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με έναν συγκεκριμένο καταναλωτή ή νοικοκυριό στην Καλιφόρνια («προσωπικές πληροφορίες»).

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για τους λειτουργικούς μας σκοπούς ή άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα σημείωση απορρήτου. Αυτοί οι σκοποί μπορεί να περιλαμβάνουν:

(1) Έλεγχος που σχετίζεται με τρέχουσα αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή και ταυτόχρονες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της καταμέτρησης των εμφανίσεων διαφημίσεων σε μοναδικούς επισκέπτες, της επαλήθευσης της θέσης και της ποιότητας των εμφανίσεων διαφημίσεων και του ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτήν την προδιαγραφή και άλλα πρότυπα.

2) Εντοπισμός περιστατικών ασφαλείας, προστασία από κακόβουλη, παραπλανητική, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα και δίωξη των υπευθύνων για αυτήν τη δραστηριότητα.

(3) Εντοπισμός σφαλμάτων για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση σφαλμάτων που βλάπτουν την υπάρχουσα προβλεπόμενη λειτουργικότητα.

(4) Βραχυπρόθεσμη, παροδική χρήση, με την προϋπόθεση ότι οι προσωπικές πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε άλλο τρίτο μέρος και δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ σχετικά με έναν καταναλωτή ή με άλλο τρόπο για την αλλαγή της εμπειρίας ενός μεμονωμένου καταναλωτή εκτός της τρέχουσας αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της προσαρμογής των διαφημίσεων με βάση τα συμφραζόμενα που εμφανίζονται ως μέρος της ίδιας αλληλεπίδρασης.

(5) Ανάληψη εσωτερικής έρευνας για τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη.

(6) Ανάληψη δραστηριοτήτων για την επαλήθευση, βελτίωση, αναβάθμιση, βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας ή της ασφάλειας των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις πρακτικές απορρήτου μας, ο παρακάτω πίνακας δείχνει, τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες: ποιες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών έχουμε συλλέξει, τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες, τους επιχειρηματικούς ή εμπορικούς μας σκοπούς για τη συλλογή των πληροφορίες και τις κατηγορίες τρίτων με τα οποία έχουμε μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες:

Κατηγορία Προσωπικών Πληροφοριών

Πηγές

Σκοποί

Κοινή χρήση τρίτων

Αναγνωριστικά όπως όνομα, email, διεύθυνση, αριθμός PTR και αριθμός PPR

Καταναλωτής

Τρίτοι χειριστές τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων.

Οργανώσεις τρίτων για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές.

Για να παρέχουμε προσφορές προϊόντων ή υπηρεσίες σε εκδηλώσεις που χορηγούμε

Για αποδοχή και εκπλήρωση αγορών προϊόντων.

Για να σας παρέχουμε ενημερωτικά δελτία ή άλλες αποστολές.

Για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς.

Να πραγματοποιήσουμε έρευνα αγοράς και ανάπτυξη προϊόντων.

Για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Πάροχοι υπηρεσιών

Συνεργάτες

Τρίτα μέρη στα οποία βασιζόμαστε για επιχειρηματικά, οικονομικά ή νομικά θέματα, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γραφεία είσπραξης, ασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις προστασίας πιστωτών και νομικοί σύμβουλοι

Τρίτα μέρη που μας βοηθούν να προωθήσουμε ή να διαφημίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στο Cal. Civ. Κωδικός § 1798.80(ε) όπως όνομα, email, διεύθυνση, αριθμός πιστωτικής κάρτας ή άλλα στοιχεία πληρωμής και αριθμός τηλεφώνου

Καταναλωτής

Τρίτοι χειριστές τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων

Οργανώσεις τρίτων για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές.

Για να παρέχουμε προσφορές προϊόντων ή υπηρεσίες σε εκδηλώσεις που χορηγούμε.

Για αποδοχή και εκπλήρωση αγορών προϊόντων.

Για να σας παρέχουμε ενημερωτικά δελτία ή άλλες αποστολές.

Για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς.

Να πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς και ανάπτυξη προϊόντων.

Για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Πάροχοι υπηρεσιών

Συνεργάτες

Τρίτα μέρη στα οποία βασιζόμαστε για επιχειρηματικά, οικονομικά ή νομικά θέματα, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γραφεία είσπραξης, ασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις προστασίας πιστωτών και νομικοί σύμβουλοι

Χαρακτηριστικά των προστατευόμενων ταξινομήσεων σύμφωνα με την Καλιφόρνια ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία, όπως η ηλικία και το φύλο.

Καταναλωτής

Για να παρέχουμε προσφορές προϊόντων ή υπηρεσίες σε εκδηλώσεις που χορηγούμε.

Για να σας παρέχουμε ενημερωτικά δελτία ή άλλες αποστολές.

Να πραγματοποιήσουμε έρευνα αγοράς και ανάπτυξη προϊόντων.

Για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Πάροχοι υπηρεσιών

Συνεργάτες

Τρίτα μέρη στα οποία βασιζόμαστε για επιχειρηματικά, οικονομικά ή νομικά θέματα, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γραφεία είσπραξης, ασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις προστασίας πιστωτών και νομικοί σύμβουλοι

Εμπορικές πληροφορίες όπως, π.χ., αρχεία προσωπικής περιουσίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράζονται, αποκτώνται ή εξετάζονται, ή άλλες ιστορικές ή τάσεις αγορών ή κατανάλωσης

Διαδίκτυο ή άλλες πληροφορίες δραστηριότητας ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. ιστορικό περιήγησης, ιστορικό αναζήτησης και πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση ενός καταναλωτή με έναν ιστότοπο, εφαρμογή ή διαφήμιση στο Διαδίκτυο

8.2. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, έχουμε αποκαλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών καταναλωτών στην Καλιφόρνια για επιχειρηματικούς σκοπούς:

 • Αναγνωριστικά
 • Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στο Cal. Civ. Κώδικα § 1798.80(ε)
 • Χαρακτηριστικά των προστατευόμενων ταξινομήσεων σύμφωνα με την Καλιφόρνια ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία

8.3. Να μην παρακολουθείτε

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν λειτουργίες “ΜΗ παρακολούθησης“ που σας επιτρέπουν να πείτε σε έναν ιστότοπο να μην σας παρακολουθεί. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι όλα ομοιόμορφα. Προς το παρόν δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα σήματα. Αντίθετα, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες όπως περιγράφονται στην παρούσα σημείωση απορρήτου, ανεξάρτητα από την επιλογή «μη παρακολούθησης».

8.4. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας στείλουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει για εσάς.
 • Τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς.
 • Τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέξαμε τις προσωπικές πληροφορίες.
 • Τον επιχειρηματικό ή εμπορικό μας σκοπό για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών.
 • Τις κατηγορίες τρίτων με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία.
 • Τις συγκεκριμένες πληροφορίες προσώπου που έχουμε συλλέξει για εσάς.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε συλλέξει ή που διατηρούμε.

Δεν πουλάμε και δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Επομένως, δεν παρέχουμε μηχανισμό εξαίρεσης από τις πωλήσεις προσωπικών πληροφοριών.

8.5. Μη διάκριση

Τα δικαιώματα απορρήτου σας είναι σημαντικά. Εάν ασκήσετε τα δικαιώματα απορρήτου σας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, δεν θα κάνουμε τίποτα από τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύνδεσμος στη λίστα των Κέντρων Εξυπηρέτησης SSI – https://my.divessi.com/ssi

Σύνδεσμος στη λίστα των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εκπαίδευσης SSI – https://www.divessi.com/dealer-locator

Σύνδεσμος προς το έγγραφο που περιγράφει την ουσία της ισχύουσας συμφωνίας κοινού ελεγκτή – https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement