GİZLİLİK POLİTİKASI KURUMSAL WEB SİTESİ, MySSI SİSTEM WEB TABANLI VE MOBİL UYGULAMA KULLANIMI

Version 04.2022

Bu Gizlilik Politikasının Önsözü ve Kapsamı

SSI International GmbH size dalış ve yüzme ile ilgili çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Bu ürün ve hizmetler, diğerlerinin yanı sıra, www.divessi.com (“web sitesi”) altında kurumsal bir web sitesinden, my.diveSSI altında kayıtlı bir kullanıcı alanına sahip bir tarayıcı çözümünden oluşan MySSI Sistemi (“MySSI Sistemi”) içinde çevrimiçi olarak sunulmaktadır. com, alt alanları ve mikro siteleri, veritabanları ve web mağazaları (“MySSI”) ile mobil kullanım için MySSI Uygulaması (“MySSI Uygulaması”) dahil.

Bu gizlilik politikası, web sitesinin serbestçe erişilebilen kullanımı ve MySSI ve MySSI Uygulamasının kayıtlı kullanıcı alanı dahil olmak üzere MySSI Sistemi için geçerlidir.

Ek (“Gizlilik Bildirimi“) dahil olmak üzere aşağıdaki 1 ila 7. bölümler, web sitesini, MySSI ve MySSI Uygulamasını kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı genel olarak açıklamaktadır. 8. bölümde (“Kaliforniya Hükümleri“) yer alan ek, yalnızca Kaliforniya’da ikamet edenler için geçerli olan Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (“CCPA“) ile uyumlu ek hükümler içerir. Kaliforniya Hükümleri, Genel Hükümleri tamamlar, ancak Genel Hükümler ile Kaliforniya Hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Kaliforniya Hükümleri geçerli olacaktır, ancak bu sadece Kaliforniya’da ikamet edenler için geçerlidir.

Gerekirse, MySSI Sisteminin gelişimi ile ilgili olarak ve yasal durumdaki değişikliklere ve yasal içtihatlara göre bu Gizlilik Politikasını güncelleyeceğiz. Bu nedenle, en güncel versiyonu okuduğunuzdan emin olmak için bu beyanı düzenli aralıklarla gözden geçiriyoruz.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ
1. Genel Hükümler

1.0 Denetleyici

Web sitesi, MySSI ve MySSI Uygulaması, SSI International GmbH tarafından Art. 4 (7) AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”). (“SSI”, “biz”, “biz”). Bize aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

 • Address: Johann-Hoellfritsch-Straße 6 – 90530 Wendelstein – Germany
 • Email: info@diveSSI.com
 • Tel: + 49-9129-909938-0

Veri koruma görevlimize aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

 • International GmbH c/o Privacy – Johann-Hoellfritsch-Straße 6 – 90530 Wendelstein – Germany
 • Email: privacy@diveSSI.com

Eğitimin yürütülmesi, eğitim içeriğinin sağlanması ve sertifikaların verilmesi, sertifikaların öğrencilere verilmesi ve ayrıca öğrencilerin sertifikalarının ve kişisel verilerinin MySSI’de yönetimi ile ilgili işleme amaçlarını ve araçlarını birlikte belirlediğimizi lütfen unutmayın. ve SSI Yetkili Eğitim Merkezleri ile MySSI Uygulaması. Bu düzenlemenin özünü açıklayan belgenin bir örneğini privacy@diveSSI.com adresinden SSI ile iletişime geçerek edinebilirsiniz.

1.1. Kişisel veri nedir?

GDPR ve ilgili ulusal veri koruma kanunları -kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve kişisel verilerin korunması haklarını korur. Buna göre, “kişisel veri“, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (“veri sahibi“) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Tanımlanabilir gerçek kişi, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir. İsimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, kullanıcı kimlikleri, kredi kartı numaraları, sosyal medya hesap kimlikleri, kullanıcı adları, IP adresleri, GPS verileri vb. bu nedenle kişisel veri olarak kabul edilir.

1.2. Genel olarak kişisel verileri hangi amaçlarla topluyoruz ve kişisel verilerinizi vermekle yükümlü müsünüz?

Web sitesi ve uygulamanın proaktif kullanımı için MySSI ve MySSI Uygulaması kullanıcılarımızın (“kullanıcı“ veya “siz“) belirli kişisel verilerini aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde topluyoruz.

Lütfen bize ilgili kişisel verilerinizi sağlamakla yasal olarak yükümlü olmadığınızı unutmayın. Ancak, aksi takdirde size web sitesinde, MySSI’de ve MySSI Uygulamasında bulunan hizmetleri sunamayız.

1.3. Web sitesi alınırken kullanılan çerezler

Web sitemizin kullanım kolaylığına atıfta bulunuyoruz. Bu çerezler, ilişkili çerezleri, performans çerezlerini (analiz ve istatistikler için kullanılır) ve ayrıca web sitemizde kişisel olarak size ait olan pazarlama çerezlerini (kişiselleştirme ve reklam gibi) içerir ve çevrimiçi ve reklam hizmetlerimizi yönetmemize yardımcı olur. .

Biz ve üçüncü taraf sağlayıcılar bazen bu çerezleri kişisel verileri işlemek için kullanırız. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, ABD merkezli ve orada veri işleme yürüten Google LLC’yi de içerir. Avrupa Adalet Divanı, ABD’yi yeterli düzeyde veri korumasına sahip olarak onaylamamıştır. Özellikle, verilerinize kontrol ve izleme amacıyla ABD makamları tarafından erişime tabi olma ve etkili yasal yolların bulunmaması riski vardır. “Tüm tanımlama bilgilerini kabul et“ seçeneğine tıklayarak, burada, veri koruma bilgilerinde ve tanımlama bilgisi ayarları altında gösterilen tanımlama bilgilerinin web sitesinde bizim tarafımızdan ve üçüncü taraflarca (ABD dahil) kullanılabileceğini kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, çerez ayarlarınızı - her bir amaç ve her sağlayıcı için ayrı ayrı - düzenleyebilir ve hangi çerezlere izin vermek istediğinize ve hangi çerezlere izin vermek istediğinize karar verebilirsiniz (kesinlikle gerekli olan ve seçimi kaldırılamayan çerezler hariç). Özellikle, ABD’ye veri aktarımına onay vermek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Bunu yapmak için “Çerez ayarlarını düzenle“ öğesini seçin. Lütfen kendi yaptığınız ayarlara bağlı olarak, sayfanın tüm işlevlerinin kullanılamayabileceğini unutmayın.

Bu Çerez Tablosu, CookieFirst onay yönetimi platformu tarafından oluşturulmuş ve güncellenmiştir

Daha fazla bilgiyi veri koruma bilgilerimizde ve çerez ayarlarında bulabilirsiniz. Web sitemizdeki “Çerez Ayarları“ altında tercihlerinizi düzenleyerek istediğiniz zaman gelecekte geçerli olacak şekilde onayınızı iptal edebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen madde 7.1’de verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

2. MySSI sisteminin proaktif kullanımı için kayıtlı kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi – web tabanlı ve mobil uygulama kullanımı

2.0 Bizimle iletişime geçtiğinizde verilerinizin toplanması

Bizimle e-posta veya iletişim formu aracılığıyla iletişime geçtiğinizde, sorularınıza yanıt verebilmek için bu konuda bize sağladığınız kişisel verileri (örn. isim, e-posta adresi vb.) topluyoruz. Tanımlanan işleme, bir sözleşmenin ifası için gereklidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

2.1. Eğitim programlarına katılırken kullanıcı verilerinin toplanması

SSI, üyelerine – SSI Dalış Merkezleri veya Tatil Yerleri (“SSI Yetkili Eğitim Merkezleri”) ve SSI Uzmanları veya Eğitmenleri (“Eğitmenler”) – dalışSSI.com Web Sitesindeki MySSI Sisteminde eğitim ve sertifikasyon amacıyla bir veri toplama yazılımı sağlar ve SSI dijital öğrenme ürünlerinin dijital iş akışlarını yönetmek ve geliştirmek için dış şirketlerle işbirliği yapar.

SSI, dalışSSI.com Web Sitesindeki MySSI Sisteminde veya mobil cihazlar için MySSI Uygulamasında bir tarayıcı çözümü olarak, SSI dijital öğrenme ürünleri olarak da adlandırılan eğitim programlarını kullanıcıya sunar.

SSI, SSI Yetkili Eğitim Merkezleri ve/veya Eğitmenler, SSI eğitim programlarına katılanlardan aşağıdaki bilgileri toplayabilir:

 • Ad, İlk Ad,
 • Sokak, Posta Kutusu
 • Posta kodu / Şehir
 • Eyalet, Ülke
 • Email Address
 • Telefon Numaraları (isteğe bağlı)
 • Doğum tarihi
 • Hitap, Cinsiyet
 • Kişisel fotoğraf
 • Dil
 • SSI Master ID
 • Kurs Türü, Kurs İlerlemesi
 • Sertifikasyon Verileri (Sayı, Tarih, Eğitmen, Sertifikasyon Zamanındaki Dalış Sayısı, Dalışa Başlama Yılı)
 • SSI Yetkili Eğitim Merkezi Üyeliği
 • Farklı MySSI Uygulama İşlevlerini Kullanırken Mevcut Coğrafi Veriler
 • Sağlık Verileri
 • Dalışa Özgü Poliçelerin Sigorta Verileri (geçerli olduğunda)
 • SSI Üyelik Numarası (Profesyoneller için)
 • Kalite Güvence Verileri (Profesyoneller için)

2.2. Eğitim programlarına katılırken kullanıcı verilerinin kullanılması

MySSI Girişi

Topladığınız kişisel bilgileriniz, yukarıda açıklandığı gibi, kendinizi çevrimiçi olarak MySSI’ye veya MySSI Uygulamasına kaydettirdiğinizde veya bir SSI Yetkili Eğitim Merkezi veya bir Eğitmen sizi kaydettirdiğinde otomatik olarak saklanır. Kişiselleştirilmiş oturum açma (kişisel e-posta adresi ve parola) içeren bir kullanıcı profili de otomatik olarak oluşturulur. Kişisel hesap, eğitim ilerleme durumunuzu ve sertifika durumunuzu istediğiniz zaman kontrol edebilmeniz ve bağlı olduğunuz ilgili SSI Yetkili Eğitim Merkez(ler)inde ilerleme veya sertifikalandırmayı teyit edebilmeniz için etkinleştirilecektir.

Sizi tanımlamak ve dalışa uygun olmak için gerekli tüm sertifikalara sahip olduğunuzu doğrulamak amacıyla, açık rızanız varsa, diğer SSI Yetkili Eğitim Merkezleri ve potansiyel olarak bağlı eğitmenleri ile kişisel verilerinizi yukarıda açıklanan şekilde paylaşabiliriz. ve bu seçeneği, 2.4 numaralı maddede ayrıntılı olarak açıklandığı gibi MySSI hesabınızdaki Gizlilik Ayarlarınızda etkinleştirdiniz. Verilerinizi diğer SSI Yetkili Eğitim Merkezleri ile paylaşmanın yasal dayanağı sizin onayınızdır (GDPR Madde 6(1)(a)).

MySSI’da verileriniz toplandıktan sonra, MySSI hesabınızı etkinleştirmek için SSI’dan kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte otomatik olarak oluşturulmuş bir e-posta alacaksınız. Hesabınızın etkinleştirilmesi, herhangi bir SSI sertifikası için zorunludur ve kişisel profil bilgilerinin yanı sıra öğretim içeriğine erişiminizi garanti eder (örneğin, öğrenme ilerlemesi, başarılı sertifikalar, eğitim düzeyi vb.).

Tanımlanan işleme, bir sözleşmenin ifası için gereklidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

Dijital Öğrenme Platformunun Kullanımı

Eğitimin bir parçası olarak ve belgelendirme amacıyla, öğrenme ilerlemesi, tamamlanan performans gereksinimleri, sınav sonuçları vb. kaydedilir ve saklanır. Bu verilere, seçtiğiniz SSI Yetkili Eğitim Merkezi ve SSI Yetkili Eğitim Merkezi, SSI ve hizmeti sağlamak için gereken dış hizmet sağlayıcıların bağlı eğitmenleri tarafından erişilebilir. Tanımlanan işleme, bir sözleşmenin ifası için gereklidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

SSI kalite yönetiminin bir parçası olarak, katılımcılar/kullanıcılar e-posta yoluyla eğitim programıyla ilgili anketler dolduracaktır. Kurs ilerlemesi, sertifika verileri vb. gibi ek bilgiler/belgeler ve kalite güvencesi ve ileri eğitim fırsatları için gerekli yazışmalar. Tanımlanan işleme, tarafımızdan size sunulan diğer hizmetleri tanıtma konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Madde 6 (1) (f) GDPR).

Dijital Öğrenim Sistemi içerisinde, kullanıcılar isteğe bağlı olarak eğitim programlarının ayrı sayfalarında ek kişisel bilgiler verebilir, kişisel notlar alabilir, belirli içeriklerle ilgili sorular sorabilir ve talep etmeleri halinde bunları SSI Yetkili Eğitim Merkezi veya eğitmeni ile paylaşabilir. İşleme, bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir

MySSI Sistemi ayrıca, SSI, SSI Yetkili Eğitim Merkezleri veya eğitmenler gibi diğer yetkili kişiler tarafından da görüntülenebilen, eğitim ve sertifikasyon için gerekli olan bazı dokümanların kullanıcıya yüklenmesine de olanak tanır. Tanımlanan işleme, bir sözleşmenin ifası için gereklidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

Dijital Sertifikasyon ve Belge İşlevlerinin Kullanımı

MySSI Sistemi ayrıca, kullanıcının, Dalış Acil Durumlarında İlk Yardım, CPR, Oksijen İdaresi kanıtları ve bir pratisyen tarafından imzalanmış bir Tıbbi Beyan gibi eğitim ve sertifikasyon için gerekli belirli belgeleri yüklemesine izin verir. Gizlilik işlevindeki kişisel ayarlara bağlı olarak SSI, SSI Yetkili Eğitim Merkezleri veya Eğitmenler olarak.

Tanımlanan işleme, tıbbi beyanınızın işlenmesi dışında bir sözleşmenin (Madde 6 (1) (b) GDPR) yerine getirilmesi için gereklidir. İkincisi ile ilgili olarak, işleme faaliyetinin yasal dayanağı, sağlanmışsa sizin onayınızdır (Madde 6 (1) (a) GDPR).

GPS Veri İletimi ile Dijital DiveLog İşlevinin Kullanımı

Kullanıcı tarafından kullanıcının akıllı telefonunda ve/veya tabletinde etkinleştirilen konum/konum paylaşımı işleviyle DiveLog (dijital kayıt defteri) işlevini kullanırken ve sizin için mevcut dalış noktalarını belirlemek ve dalışları kaydetmek amacıyla, kullanım sırasında işliyoruz.

 • Akıllı telefon ve/veya tablette konum aktarma işlevini etkinleştirdiğiniz sürece GPS veya konum verileriniz,

Tanımlanan işleme faaliyetinin yasal dayanağı, bir sözleşmenin yerine getirilmesidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

Bir dalış arkadaşı olarak kişisel profilin Paylaşım Fonksiyonları etkinleştirilerek, dalış noktasının coğrafi geçişi, maksimum derinlik ve zaman ile verileri ve kaydedilen dalış verilerini paylaşan dalıcının adı ve soyadı dalış arkadaşı ile paylaşılabilir. Kişisel mobil cihazlar arasında QR Kod Tarama.

Tanımlanan işleme, bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

2.3. MySSI hizmetlerini kullanırken kullanıcı verilerinin kullanımı

Ekipman İşlevinin Kullanımı

MySSI ve MySSI Uygulamasına aşağıdaki bilgileri yükleyebilirsiniz:

a) marka, model, açıklama, seri numarası, satın alma tarihi, bayi/mağaza vb. kişisel ekipman ve ilgili veriler,

b) servis ve bakım kanıtları, garanti sertifikaları, satın alma faturalarının kopyaları vb. gibi ekipmanla ilgili belirli belgeler,

a) – b) maddelerinde belirtilen verileri size “Ekipman” işlevinde hizmet sunabilmek amacıyla işleriz. Bu işleme faaliyetinin yasal dayanağı, bir sözleşmenin yerine getirilmesidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

GPS Veri Aktarımı ile SSI Yetkili Eğitim Merkezi Bulucu ve Etkinlik Takvimi Fonksiyonlarının Kullanımı

Bir kullanıcının konumu hakkında alınan GPS bilgileri (kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde), kullanıcıya istenen bilgileri sağlamak için kullanılacaktır, örn. Dalış Merkezi Bulucu. Etkinlik Takvimi, en yakın SSI Yetkili Eğitim Merkezini veya etkinliğini bulmak için GPS verilerini isteyecektir. GPS verileri yalnızca bu belirli amaçlar için kullanılacak ve bu hesapta gerektiği kadar saklanacaktır. Tanımlanan işleme, bir sözleşmenin ifası için gereklidir (Madde 6 (1) (b) GDPR).

SSI veya üçüncü şahıslardan özel pazarlama iletişimi ve ürün geliştirme

SSI, posta kodunuzu, şehrinizi, eyaletinizi, ülkenizi, doğum tarihinizi, kurs türünü, kurs ilerleme durumunuzu, SSI yetkili eğitim merkezi üyeliğinizi, mevcut coğrafi verilerinizi ve yukarıda bölüm 2.3’te belirtilen verileri size haber bültenleri aracılığıyla size özel reklam materyalleri sağlamak için ilgi alanlarınızı belirlemek için toplar. , veya uygulamada veya kişisel panonuzda ve ilgi alanlarınıza göre özel tekliflerde. İşleme faaliyetinin yasal dayanağı, sağlanmışsa sizin onayınızdır (Madde 6 (1) (a) GDPR). Ayrıca SSI, MySSI Sistemini ve SSI ürün ve hizmetlerini iyileştirebilmek için bu paragrafta belirtilen verileri toplamaktadır. Bu işleme faaliyetinin yasal dayanağı, sağlanmışsa sizin onayınızdır (Madde 6 (1) (a) GDPR).

SSI, rızanıza bağlı olarak posta kodunuzu, şehrinizi, eyaletinizi, ülkenizi, doğum tarihinizi, kurs tipinizi, kurs ilerleme durumunuzu, SSI yetkili eğitim merkezi bağlantınızı, güncel coğrafi verilerinizi ve yukarıda bölüm 2.3 a) ve b)’de belirtilen verileri Mares ve diğerleriyle paylaşır. Head grup şirketlerinin (lütfen aşağıdaki 3. bölüme bakın) size haber bültenleri aracılığıyla veya uygulamada veya eğitim, ürün ve hizmetlerle ilgili kişisel gösterge tablonuzda kişiselleştirilmiş reklamlar göndermelerini sağlamak için. Buna örneğin dalış sigortası, dalgıç üyelikleri, yerel eğitim programları ve SSI’nin yetkili eğitim merkezleri tarafından yürütülen etkinlikler vb. için reklamlar dahildir. Bu işleme faaliyetinin yasal dayanağı rızadır (Madde 6 (1) (a) GDPR).

Ek olarak, MySSI ekipmanını kullanıyorsanız, ilgili ekipmanın üreticilerine özetlenmiş veriler olarak aktarılabilen planlı ekipman satın alımlarını ve belirli ekipman tercihlerini uygulamaya yatırabilirsiniz veya dalış günlüğü ve dalış siteleri bölümlerinde belirtilen bireysel ilgi alanları, ilgili ekipmanın üreticilerine aktarılabilir. kişiselleştirilmiş dalış seyahat teklifleri sunmak için kullanılabilir. Bu işleme faaliyetinin yasal dayanağı rızadır (Madde 6 (1) (a) GDPR).

2.4. Kişisel Gizlilik Ayarları – Diğer Uygulama kullanıcılarına ifşa edilmesi ve anonimleştirilmiş verilerin işlenmesi

MySSI ve MySSI Uygulaması’nın kayıtlı kullanıcıları, profil ayarlarında “Herkes“ (herkes tarafından görülebilir), “Arkadaşlar“ (kabul edilen arkadaşlar için görülebilir) veya “Özel“ (yalnızca) gibi görünürlük ayarlarını tanımlayarak bilgilerinin çoğunun gizlilik seviyesini seçebilirler. kullanıcı tarafından görülebilir). Yeni kullanıcılar için MySSI Sisteminin varsayılan ön ayarı her zaman “Özel“dir, böylece yeni kullanıcının aktif olarak daha yüksek görünürlük seviyelerine izin vermesi gerekir. Profil “Gizli“ olarak ayarlandığında, eğilimleri, kullanım modellerini, kullanım sıklığını ve bölgesel faaliyetleri belirlemek için ilgili kullanım hakkında yalnızca anonimleştirilmiş veriler işlenir.

2.5. Diğer SSI Yetkili Eğitim Merkezlerine Bilgilendirme

İzninize tabi olarak ve aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, Ad, Ad, Sokak, Posta Kutusu, Posta Kodu, Şehir, Eyalet, Ülke, E-posta Adresi, Telefon Numaraları (isteğe bağlı), Doğum Tarihi, Kişisel olmak üzere kişisel verilerinizi kullanıma sunacağız. Fotoğraf, Dil, Cinsiyet, SSI Master Kimliği, Kurs Türü, Kurs İlerleme, Sertifikasyon Verileri, (Sayı, Tarih, Eğitmen, Sertifikasyon Zamanındaki Dalış Sayısı, Dalış Başlangıç Yılı), Dalış Merkezi Görevi ve tarafınızca sağlanan diğer kişisel bilgiler MySSI ve MySSI Uygulaması aracılığıyla gönüllü olarak, örn. Dalışa Özgü Politikalara İlişkin Sigorta Verileri (varsa) diğer SSI Hizmet Merkezlerine (lütfen tüm SSI Hizmet Merkezlerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: https://my.divessi.com/ssi) ve ayrıca, varsa Yetkili SSI Eğitim Merkezlerine. onlarla ortaklık yapmayı veya onlarla iş yapmayı seçerseniz (lütfen tüm Yetkili SSI Eğitim Merkezlerinin bir özetini burada bulabilirsiniz: https://my.divessi.com/divecenter).

Onayınıza bağlı olarak, eğitim ve sertifika durumunuzu doğrulamak veya onaylamak ve size uygun eğitimler veya kişisel durumunuza veya dalış aktivitelerine ve/veya sertifikalarına ilişkin eğitim ilerlemenize dayalı hizmetler.

Lütfen tüm alıcıların (SSI Yetkili Eğitim Merkezleri) yeterli düzeyde veri koruması sağlamadığını unutmayın. Verilerinizi paylaşmak, özgürce verdiğiniz izninize tabidir. Ayrıca, SSI Yetkili Eğitim Merkezlerinin verilerinize yalnızca talebiniz üzerine ve kimlik için adınızı ve doğum tarihinizi belirttiğinizde erişebileceğini lütfen unutmayın. Açıklanan işlemenin yasal dayanağı sizin onayınızdır (Madde 6 (1) (a) GDPR).

2.6. 18 yaşın altındaki bireylerden kişisel verilerin işlenmesi yasaktır

SSI eğitim programlarına katılan 18 yaş altı bireylerin kişisel verilerini işlememektedir.

SSI şirketlerinin bu konudaki davranışları 2000 yılında yürürlüğe giren “Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası”na (COPPA) uygundur. Çocukların internette mahremiyetinin korunmasına ilişkin bu yasaya SSI tarafından uyulmakta ve uygulanmaktadır. COPPA hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: http://www.coppa.org

3. Kişisel verilerinizin üçüncü şahıslara aktarılması

SSI, kişisel verilerinizi harici performans acentelerine veya hizmet sağlayıcılara iletir. Üçüncü şahıslar SSI adına veri işlediğinde, SSI, kullanıcının/öğrencinin bilgilerinin SSI Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için onlarla veri işleme anlaşmaları yapacaktır.

SSI, verileri aşağıdaki alıcılara aktarır

 • SSI Hizmet Merkezleri (lütfen tüm SSI Hizmet Merkezlerine ilişkin bir genel bakışı burada bulabilirsiniz: https://my.divessi.com/ssi)
 • SSI Eğitim Merkezleri (lütfen tüm Yetkili SSI Eğitim Merkezlerinin bir özetini burada bulabilirsiniz: https://my.divessi.com/divecenter)
 • IT hizmet sağlayıcıları ve/veya veri barındırma hizmetleri sağlayıcıları;
 • Hizmetlerimizi sunarken bizi destekleyen yazılım çözümleri hizmet sağlayıcıları (pazarlama araçları sağlayıcıları, pazarlama ajansları, iletişim hizmeti sağlayıcıları ve çağrı merkezleri dahil);
 • HEAD grubu şirketleri;
 • Mares SpA (Salita Bonsen 4, 16035, Rapallo (GE), Italy)
 • LiveAboard.com BV (Keizersgracht 307-2, 1016 ED Amsterdam, the Netherlands)
 • size sağlanan hizmetlerle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getiren üçüncü taraflar (örneğin, sertifikanızın gönderilmesi için paket hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve ödeme işlemleri için bankalar);
 • diğer üçüncü taraflar (örneğin denetçiler, sigorta şirketleri, yasal temsilciler vb.);
 • kanunen gerekliyse yetkililer ve diğer kamu kurumları (ör. vergi makamları vb.).
4. Kişisel verilerinizin AB/AEA dışındaki üçüncü taraflara aktarılması

We transmit your personal data companies and other contractual partners outside of the EU/EEA for the verification of your SSI training status and certifications, for the provision of our services, the operation of the MySSI and MySSI App, the handling of your order, the maintenance of our IT systems and software etc. However, such transmission does not change anything in our obligation to protect your personal data in accordance with this Privacy Notice. If your personal data is transmitted outside of the EU/EEA, we guarantee an adequate measure of security by forwarding them to countries that have an appropriate level of protection based on confirmation by the European Commission or by concluding a transfer agreement incorporating the European Commission’s Standard Contractual Clauses: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=de (for controller to processor transfers) and https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE (for controller to controller transfers) between us and the legal person outside of the EU/EEA who receives the data. In other cases, the data transfer might be based Art. 49 (1) 1 GDPR. You may receive a copy of the suitable guarantees by sending an e-mail to privacy@divessi.com.

5. Veri Güvenliği

MySSI, şifreli https formatında çalışır. Ek olarak, kişisel verilerinizi kasıtsız veya yetkisiz silme veya değiştirmeden ve kayıp, hırsızlık ve yetkisiz görüntüleme, iletme, çoğaltma, kullanım, değiştirme veya erişimden korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz. Biz ve çalışanlarımız da veri gizliliği ve gizliliğine bağlıyız. Aynı şekilde, mesleki görevlerini yerine getirmek için kişisel verilerinize erişmesi gereken performans temsilcileri ve yetkili temsilciler, veri gizliliğini ve gizliliğini gözetme konusunda aynı yükümlülüklere tabi olacaktır.

6. Veri Saklama süresi

SSI, MySSI hesabınız aktif olduğu sürece verilerinizi saklar ve SSI, bizimle olan sözleşme ilişkiniz süresince verilerinizi saklar. Kanunlar, SSI’ın belirli bilgileri belirli süreler boyunca saklamasını gerektirebilir. Diğer durumlarda, SSI, sizinle olan herhangi bir ilişkinin sona ermesinden sonra, kendisini yasal taleplerden korumak veya işini yönetmek için verileri uygun bir süre boyunca saklayabilir.

Kayıtlı bir kullanıcının MySSI hesabını aktifleştirmemesi ve kayıttan sonraki 12 ay içerisinde sertifika almaması durumunda hesap ve kullanıcı verileri MySSI Sisteminden otomatik olarak silinecektir.

7. Haklarınız

Tarafımızdan işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki veri sahibi haklarına sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinize erişme ve tarafımızca işlenen kişisel verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz, Art. 15 GDPR;
 • İşlemekte olduğumuz kişisel verileriniz yanlışsa veya artık güncel değilse, düzeltme hakkınız vardır, Md. 16 GDPR;
 • verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız (“unutulma hakkı“), Art. 17 GDPR;
 • kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz ve verilerinizi başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz Art. 20 GDPR;
 • ön koşulların karşılandığı durumlarda bizden işleme kısıtlamasını alma hakkınız vardır, Art. 18 GDPR;
 • Sizinle ilgili yasal sonuçlar doğuran veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen, profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkınız vardır, Art. 22 GDPR;

İtiraz hakkınız, Art. 21 GDPR:

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçları için işlendiği durumlarda, bu tür bir doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil çıkarma da dahil olmak üzere, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür bir pazarlama için işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. Verilerinizi meşru amaçlarla işliyorsak, özel durumunuzdan kaynaklanan gerekçeler olması halinde, bu işleme herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız da vardır.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin sorgunuzu işleme alabilmemiz ve kişisel verilerinizin yetkisiz üçüncü şahıslara verilmemesini sağlayabilmemiz için, lütfen sorgunuzu, kimliğinizi açık bir şekilde tanımlayarak ve veri öznenizin ve Yukarıda listelenen hakların kullanım kapsamına ilişkin kısa bir açıklama ile iletin.

Şikayette bulunma hakkınız

Ayrıca, hakkınızdaki kişisel verilerin işlendiğini düşünüyorsanız, yetkili veri koruma makamına, özellikle de mutad meskeninizin veya iş yerinizin bulunduğu Üye Devletteki veri koruma makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. geçerli veri koruma yasalarını ihlal ediyor.

Onayınızı geri çekme hakkınız

Bize belirli bir işleme faaliyeti için onay verdiyseniz, bunu istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (Madde 7 (3) GDPR). Rızanızın geri çekilmesi, rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygunluğunu, geri çekilene kadar etkilemez.

7.1. Denetleyici ve Veri Koruma Görevlisinin iletişim bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle veya veri koruma görevlimizle e-posta yoluyla iletişime geçmekten çekinmeyin: privacy@diveSSI.com veya mektup: SSI International GmbH c/o privacy– Johann-Hoellfritsch-Straße 6 – 90530 Wendelstein – Almanya.

8. Kaliforniya Hükümleri

8.1. Topladığımız, nereden topladığımız, neden topladığımız ve kimlerle paylaştığımız kişisel bilgi kategorileri

Belirli bir California tüketicisi veya hane halkı ile doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan, ilgili, açıklayan, atıfta bulunan, makul olarak ilişkilendirilebilecek veya makul bir şekilde bağlanabilecek bilgileri (“kişisel bilgiler“) topluyoruz.

Topladığımız kişisel bilgileri, operasyonel amaçlarımız veya bu gizlilik bildiriminde belirtilen diğer amaçlar için kullanırız. Bu amaçlar şunları içerebilir:

1) Tekil ziyaretçilere yönelik reklam gösterimlerinin sayılması, reklam gösterimlerinin konumunun ve kalitesinin doğrulanması ve bu şartnameye ve diğer standartlara uygunluğun denetlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüketici ile mevcut bir etkileşim ve eşzamanlı işlemlerle ilgili denetim.

(2) Güvenlik olaylarını tespit etmek, kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak ve bu faaliyetten sorumlu olanları kovuşturmak.

(3) Mevcut amaçlanan işlevselliği bozan hataları belirlemek ve onarmak için hata ayıklama.

(4) Kısa süreli, geçici kullanım, başka bir üçüncü tarafa ifşa edilmeyen ve bir tüketici hakkında bir profil oluşturmak için kullanılmayan veya mevcut etkileşim dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bireysel bir tüketicinin deneyimini mevcut etkileşim dışında başka bir şekilde değiştirmeyen kişisel bilgilerle sağlanır. aynı etkileşimin parçası olarak gösterilen reklamların bağlamsal olarak özelleştirilmesi.

(5) Teknolojik geliştirme ve gösterim için dahili araştırma yapmak.

6) Ürünlerimizin veya hizmetlerimizin kalitesini veya güvenliğini doğrulamak, iyileştirmek, yükseltmek, geliştirmek veya sürdürmek için faaliyetlerde bulunmak.

Gizlilik uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı olmak için, aşağıdaki tablo son on iki (12) ay için: hangi kişisel bilgi kategorilerini topladığımızı, kişisel bilgileri topladığımız kaynakların kategorilerini, bu bilgileri toplamak için ticari veya ticari amaçlarımızı gösterir. bilgiler ve kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri:

Kişisel Bilgilerin Kategorisi

Kaynaklar

Amaçlar

Üçüncü taraflarla paylaşılan

Ad, e-posta, adres, PTR numarası ve PPR numarası gibi tanımlayıcılar

Tüketici

Turnuvaların veya diğer etkinliklerin üçüncü taraf operatörleri.

Amatör ve profesyonel sporcular için üçüncü taraf kuruluşlar.

Sponsor olduğumuz etkinliklerde ürün teklifleri veya hizmetler sağlamak.

Ürün alımlarını kabul etmek ve yerine getirmek.

Size haber bültenleri veya diğer postaları sağlamak için.

Size karşı sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için.

Pazar araştırması ve ürün geliştirme yapmak.

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size pazarlamak.

Servis sağlayıcıları

Bağlı kuruluşlar

Finansal kurumlar, tahsilat acenteleri, sigorta şirketleri, alacaklı koruma dernekleri ve hukuk müşaviri gibi ticari, finansal veya yasal konularda güvendiğimiz üçüncü taraflar

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi pazarlamamıza veya reklamını yapmamıza yardımcı olan üçüncü taraflar

Cal’da açıklanan kişisel bilgi kategorileri. sivil Ad, e-posta, adres, kredi kartı numarası veya diğer ödeme bilgileri ve telefon numarası gibi Kod § 1798.80(e)

Tüketici

Turnuvaların veya diğer etkinliklerin üçüncü taraf operatörleri.

Amatör ve profesyonel sporcular için üçüncü taraf kuruluşlar.

Sponsor olduğumuz etkinliklerde ürün teklifleri veya hizmetler sağlamak.

Ürün alımlarını kabul etmek ve yerine getirmek.

Size haber bültenleri veya diğer postaları sağlamak için.

Size karşı sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için.

Pazar araştırması ve ürün geliştirme yapmak.

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size pazarlamak.

Servis sağlayıcıları

Bağlı Kuruluşlar

Finansal kurumlar, tahsilat acenteleri, sigorta şirketleri, alacaklı koruma dernekleri ve hukuk müşaviri gibi ticari, finansal veya yasal konularda güvendiğimiz üçüncü taraflar

Yaş ve cinsiyet gibi Kaliforniya veya federal yasalar kapsamında korunan sınıflandırmaların özellikleri.

Tüketici

sponsor olduğumuz etkinliklerde ürün teklifleri veya hizmetler sağlamak.

Size haber bültenleri veya diğer postaları sağlamak

Pazar araştırması ve ürün geliştirme yapmak.

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size pazarlamak.

Servis sağlayıcıları

Bağlı Kuruluşlar

Finansal kurumlar, tahsilat acenteleri, sigorta şirketleri, alacaklı koruma dernekleri ve hukuk müşaviri gibi ticari, finansal veya yasal konularda güvendiğimiz üçüncü taraflar

Örneğin, satın alınan, elde edilen veya düşünülen kişisel mülkiyet, ürün veya hizmetlerin kayıtları veya diğer satın alma veya tüketim geçmişleri veya eğilimleri gibi ticari bilgiler

Örneğin, tarama geçmişi, arama geçmişi ve bir tüketicinin bir İnternet Web sitesi, uygulaması veya reklamıyla etkileşimiyle ilgili bilgiler gibi İnternet veya diğer elektronik ağ etkinliği bilgileri

8.2. Kişisel bilgilerin açıklanması

Son on iki (12) ayda, bir iş amacıyla Kaliforniya tüketicilerinin aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini açıkladık:

 • tanımlayıcılar
 • Cal’da açıklanan kişisel bilgi kategorileri. sivil Kod § 1798.80(e)
 • Kaliforniya veya federal yasalar kapsamında korunan sınıflandırmaların özellikleri

8.3. Takip Etme

Bazı tarayıcılarda, bir web sitesine sizi izlememesini söylemenize olanak tanıyan “izlememe“ özellikleri bulunur. Bu özelliklerin hepsi tek tip değildir. Şu anda bu sinyallere yanıt vermiyoruz. Bunun yerine, “izleme“ seçeneğinden bağımsız olarak bu gizlilik bildiriminde açıklandığı şekilde bilgileri toplar, kullanır ve paylaşırız.

8.4. Kaliforniya yasalarına göre haklarınız

Size aşağıdaki bilgileri göndermemizi isteme hakkına sahipsiniz:

 • Hakkınızda topladığımız, kullandığımız veya ifşa ettiğimiz kişisel bilgiler.
 • Hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorileri.
 • Kişisel bilgileri topladığımız kaynakların kategorileri.
 • Kişisel bilgileri toplamaya yönelik iş veya ticari amacımız.
 • The categories of third parties with whom we share personal information.
 • Hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgiler.

Hakkınızda topladığımız veya sakladığımız kişisel bilgileri silmemizi isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel bilgilerinizi satmıyoruz ve satmayacağız. Bu nedenle, kişisel bilgilerin satışından vazgeçmek için bir mekanizma sağlamıyoruz.

8.5. Ayrımcılık yapmama

Gizlilik haklarınız önemlidir. Kaliforniya yasaları uyarınca gizlilik haklarınızı kullanırsanız, aşağıdaki yanıtlardan hiçbirini yapmayacağız:

EK

SSI Hizmet Merkezleri listesi bağlantısı – https://my.divessi.com/ssi

Yetkili SSI Eğitim Merkezleri listesi linki – https://www.divessi.com/dealer-locator

Geçerli ortak denetleyici sözleşmesinin özünü açıklayan belgeye bağlantı – https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement