Còi báo động thực sự của biển

Là họ hàng gần với lợn biển, cá nược được một số người cho là động lực của những câu chuyện đi biển về các nàng tiên cá với thân hình cân đối và chiếc đuôi có lông. Trên thực tế, chúng thuộc thứ tự phân loại Sirenia. Bò biển là loài động vật có vú biển ăn cỏ duy nhất trên thế giới và có thể được tìm thấy trên khắp bán cầu nam, bao gồm 40 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Là họ hàng gần với lợn biển, cá nược được một số người cho là động lực của những câu chuyện đi biển về các nàng tiên cá với thân hình cân đối và chiếc đuôi có lông. Trên thực tế, chúng thuộc thứ tự phân loại Sirenia. Bò biển là loài động vật có vú biển ăn cỏ duy nhất trên thế giới và có thể được tìm thấy trên khắp bán cầu nam, bao gồm 40 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.