What is the SSI Pro Rewards program?

Chương trình Phần thưởng Chuyên nghiệp là cách SSI tri ân các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi không thể định giá cho nỗ lực và lòng trung thành, nhưng chúng tôi có thể thể hiện sự đánh giá cao của mình bằng cách thưởng cho các Chuyên gia SSI (SSI) bằng tiền thật. Chuyên gia SSI (SSI) kiếm được Phần thưởng Pro cho mỗi chứng nhận họ cấp hoặc xếp hạng người hướng dẫn mới mà họ hoàn thành.
 
Những phần thưởng này dành cho chuyên gia của chúng tôi kiếm được trong suốt năm dương lịch, bắt đầu mỗi năm vào ngày 1 tháng 1. Phần thưởng Pro được theo dõi theo thời gian thực và được tự động ghi có vào tài khoản MySSI của mỗi chuyên gia. 
 
Bạn có thể đổi Phần thưởng Pro bất kỳ lúc nào trong năm để mua Bộ công cụ Chuyên gia trực tuyến. Bạn cũng có thể tự động áp dụng Phần thưởng Pro để giảm phí Gia hạn Chuyên gia . Phần thưởng Pro không bao giờ hết hạn theo cách này!

Ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả Giảng viên mới SSI (SSI)

Gia đình SSI (SSI) đang phát triển nhanh chóng khi chúng tôi liên tục bổ sung thêm thành viên mới vào đội ngũ Chuyên gia SSI (SSI) trên toàn thế giới. Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên mới: 

Trong năm đầu tiên, các Chuyên gia SSI (SSI) mới kiếm được gấp năm lần tỷ lệ Phần thưởng Pro thông thường cho mỗi chứng nhận. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhanh chóng lấy lại khoản đầu tư ban đầu của mình chỉ bằng cách tiếp tục cấp chứng chỉ SSI (SSI) và tiếp tục chương trình đào tạo Chuyên gia SSI (SSI) của mình. SSI (SSI) Pro Rewards là hệ thống hoàn tiền đầu tiên trong ngành thưởng cho bạn vì hiệu quả hoạt động và lòng trung thành của bạn.

Nghe hay đấy? Hãy tham gia cùng các chuyên gia Lặn giỏi nhất thế giới và đăng ký SSI (SSI) ngay hôm nay!