Havets sanne sirener

Dugongen er en nær slektning av manaten, og noen mener at den med sin velformede kropp og buktende hale er motivasjonen bak eventyrene om havfruer. Faktisk tilhører de klassifiseringsordenen Sirenia. Dugonger er de eneste rent planteetende sjøpattedyrene i verden og finnes over hele den sørlige halvkule, i 40 land og territorier i Det indiske hav og Stillehavet.

Dugongen er en nær slektning av manaten, og noen mener at den med sin velformede kropp og buktende hale er motivasjonen bak eventyrene om havfruer. Faktisk tilhører de klassifiseringsordenen Sirenia. Dugonger er de eneste rent planteetende sjøpattedyrene i verden og finnes over hele den sørlige halvkule, i 40 land og territorier i Det indiske hav og Stillehavet.