Lặn ở nội địa New York

Theo người dân địa phương, New York có một số địa điểm lặn tốt nhất trên thế giới. Mang theo Bộ đồ lặn dày nhất hoặc bộ đồ khô của bạn vì nước có thể lạnh. Tầm nhìn cũng rất cao, đôi khi rõ ràng lên tới 30 mét (100 feet). Sông St. Lawrence và Ngũ Đại Hồ là những tuyến đường thủy có thể điều hướng được đầu tiên ở Tân Thế giới, vì vậy chúng có rất nhiều xác tàu được bảo tồn tốt. “Hồ Finger” là một chuỗi các hồ dài và hẹp ở trung tâm New York; ở nơi này, bạn sẽ tìm thấy một trong những địa điểm Lặn nước ngọt tốt nhất trong khu vực, Red Hook Wall. Hồ Erie và Ontario là hai địa điểm Lặn không thể bỏ qua, nơi có một số xác tàu dưới nước được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.

Các địa điểm lặn ở nội địa New York