غواصی در داخل نیویورک

به گفته مردم محلی، نیویورک برخی از بهترین غواصی های جهان را ارائه می دهد. ضخیم ترین لباس مرطوب یا لباس خشک خود را بیاورید، زیرا ممکن است آب سرد باشد. دید نیز بسیار زیاد است، گاهی اوقات تا 30 متر (100 فوت) واضح است. رودخانه سنت لارنس و دریاچه های بزرگ اولین آبراه های قابل کشتیرانی در دنیای جدید بودند، بنابراین تعداد زیادی غرق شده به خوبی حفظ شده اند. "دریاچه های انگشت" مجموعه ای از دریاچه های طولانی و باریک در مرکز نیویورک است. در این مکان، یکی از بهترین مکان های غواصی در آب شیرین در این منطقه، Red Hook Wall را خواهید یافت. دریاچه‌های ایری و انتاریو دو مکان غواصی هستند که باید از آن بازدید کرد و برخی از بهترین غرق‌های زیر آب حفظ شده در جهان را دارند.

آبزیان در داخل نیویورک

سایت های غواصی در داخل نیویورک