Popularne w sporcie i żywności

Okoń jest słynną słodkowodną rybą łowną, z wieloma gatunkami podobnymi do niego, jednak istnieją tylko trzy rzeczywiste gatunki, które występują w różnych obszarach geograficznych na całym świecie: Europa, Azja i Ameryka Północna. Występują one obficie w jeziorach słodkowodnych w tych regionach i są popularne zarówno w rybołówstwie sportowym, jak i spożywczym. Można je łatwo rozpoznać po ich nieco długich, zaokrąglonych ciałach, dwóch płetwach grzbietowych, z których pierwsza jest kolczasta, a druga miękka, oraz czarnych pionowych pasach.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logged Dives
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.