Głowacz białopłetwy jest małą rybą słodkowodną, dorastającą do 10 cm długości.

Głowacz pręgopłetwy jest stosunkowo małą rybą z wyraźnie dużą głową, która stanowi około 25% całkowitej długości ciała. Ta słodkowodna ryba jedyne łuski występują wzdłuż jej linii bocznej i ma duże, przypominające skrzydła płetwy piersiowe. The European bullhead is distinguishable by its tapered body shape, cętkowany brązowawy kolor, largemouth, and prominent eyes that sit on the top of its head. Ta obfita ryba rzadko osiąga rozmiary większe niż 10 cm długości.

Maleńka europejska głowacz białopłetwy występuje powszechnie w całej Anglii i Wielorybach w zimnych, słodkowodnych strumieniach, jeziorach i rzekach. Jest mniej powszechny w pozostałej części Europy. Nurkowie szukający głowacicy europejskiej często widzą ją około zmierzchu w stosunkowo płytkiej wodzie, pod kamieniami i na piaszczystym lub żwirowym podłożu. Ta mała ryba może również zamieszkiwać wody słonawe i była widziana w przybrzeżnych wodach Morza Bałtyckiego. Zbadaj poniższą mapę, aby dowiedzieć się gdzie możesz nurkować z głowacicą europejską.