Malá evropská býčí hlava je malá sladkovodní ryba, vyrůstající až do délky 10 cm

Evropská býčí hlava je relativně malá ryba s výrazně velkou hlavou, která představuje přibližně 25% její celkové délky těla. Jediné váhy této sladkovodní ryby se vyskytují podél jeho boční linie a mají velké prsní ploutve podobné křídlům. Evropská býčí hlava se vyznačuje zužujícím se tvarem těla, skvrnitou nahnědlou barvou, velkohubým a výraznýma očima, které sedí na vrcholu hlavy. Tato bohatá ryba zřídka roste větší než 10 cm dlouhá.

Malá evropská býčí hlava se běžně nachází po celé Anglii a v chladných, sladkovodních tocích, jezerech a řekách velryb. Ve zbytku Evropy je to méně běžné. Potápěči, kteří hledají evropskou býčí hlavu, ji často uvidí za soumraku v relativně mělké vodě, pod kameny a na písčitém nebo štěrkově substrátu. Tato malá ryba může také obývat brakišovou vodu a byla viděna v pobřežních vodách Baltského moře. Prozkoumejte níže uvedenou mapu a zjistěte, kde se můžete potápět s evropskými býčími hlavami.