Nurkowanie w chronionym obszarze morskim Tavolara

Te chronione obszary składają się z trzech unikalnych stref. W strefie A w ogóle nie wolno nurkować. W strefie B możesz tam nurkować pod nadzorem niektórych zarejestrowanych centrów nurkowych, a w strefie C możesz nurkować według własnego uznania. Ogółem, 93 kilometry kwadratowe (58 mil kwadratowych) wody wokół Sardynii jest chronione. Ochrona tego obszaru jest niezwykle żyznym ekosystemem z dużą różnorodnością życia morskiego. Od czasu objęcia tego obszaru ochroną pod koniec lat 90-tych XX wieku życie morskie gwałtownie wzrosło.

Spotkania z dziką przyrodą w chronionym obszarze morskim Tavolara