צלילה באזור הימי המוגן טבולרה

אזורים מוגנים אלה מורכבים משלושה אזורים ייחודיים. באזור A אסור לצלול כלל. באזור B, אתה רשאי לצלול שם בהדרכה של מרכזי צלילה רשומים מסוימים ובאזור C אתה חופשי לצלול כרצונך. בסך הכל, זה 93 קמ"ר (58 מיילים רבועים) של מים סביב סרדיניה כי הוא מוגן. ההגנה על אזור זה מציעה מערכת אקולוגית פורייה להפליא עם שונות גדולה של חיים ימיים. חיים ימיים אלה גדלו באופן דרמטי מאז שהאזור הפך מוגן בסוף שנות התשעים.