Dykning i det skyddade marina området Tavolara

Dessa skyddade områden består av tre unika zoner. I zon A är det inte tillåtet att dyka alls. I zon B är det tillåtet att dyka där under ledning av vissa registrerade dykcenter och i zon C är du fri att dyka som du vill. Sammanlagt är det 93 kvadratkilometer vatten runt Sardinien som är skyddade. Skyddet av detta område erbjuder är ett otroligt fruktbart ekosystem med en stor variation av marint liv. Detta marina liv har ökat dramatiskt sedan området blev skyddat i slutet av 1990-talet.