De vrucht van de zee

Garnalen zijn een van de populairste zeevruchten ter wereld, maar ze zijn net zo leuk om in hun natuurlijke habitat te zien. Er zijn bijna evenveel soorten garnalen als manieren om ze te bereiden, met ongeveer 2.000 verschillende soorten. Deze verwanten van krabben en kreeften behoren tot de familie van de schaaldieren en zijn te herkennen aan hun halfdoorzichtige lichaam, flexibele achterlijf en waaierachtige staart waarmee ze achteruit zwemmen.

Garnalen kunnen variëren in grootte van gemiddeld 4-8 cm (1,5-3 in), en de grotere soorten worden vaak garnalen genoemd. Garnalen zwerven over de hele wereld rond op riffen en de zeebodem langs kusten en in riviermondingen. De meeste garnalensoorten komen uit zee, maar ongeveer een kwart leeft ook in zoet water. Om te zien waar je met garnalen kunt duiken, kun je de onderstaande kaart raadplegen.