Εξαιρετικά χρωματισμένα ψάρια

Τα περισσότερα είδη wrasses έχουν εξαιρετικό, φωτεινό χρωματισμό. Με πάνω από 600 διαφορετικά είδη, wrasses είναι τόσο ποικίλα στο μέγεθος όπως είναι στο λαμπρό χρώμα τους. Είναι αναγνωρίσιμα από τα επιμήκη σώματά τους, προεξέχοντα κυνογόνα δόντια, και παχιά χείλη. Είναι φανταστικό να βουτήξετε με wrasses και να τα παρακολουθήσετε να κολυμπούν γύρω από κοραλλιογενείς υφάλους από πρώτο χέρι. Αυτά τα ζωηρά ψάρια κάνουν τους κοραλλιογενείς υφάλους ακόμα πιο πολύχρωμους.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong }}, {{item.countryLong}}
Show affiliated dive sites
Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated dive centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.