Ένα από τα πιο περίεργα ψάρια

Μέρος της οικογένειας των ψαράδων, το μοναδικό βατραχοπόδαρο θα μπορούσε πιθανώς να ψηφιστεί ως ένα από τα πιο παράξενα ψάρια στη θάλασσα. Μικρό σε μέγεθος, το βατραχοπόδαρο είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από το κοντό, γεροδεμένο, έντονα χρωματισμένο σώμα του που καλύπτεται από νήματα. Το βατραχοπόδαρο φαίνεται πάντα ανήσυχο με ένα στόμα που ανοίγει κενά, καθιστώντας το αγαπημένο μεταξύ των φωτογράφων.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.