Το ψεύτικο μαυριτανικό είδωλο

Τα bannerfish είναι ένα από τα πιο συχνά διαδεδομένα ψάρια μεταξύ της κοινότητας των υφάλων του Ειρηνικού. Συχνά αναφέρεται ως ψευδή μαυριτανικά είδωλα, τα bannerfish διακρίνονται εύκολα από τις λιγότερο περίτεχνες μαύρες, κίτρινες και λευκές ρίγες και το μικρότερο ρύγχος. Υπάρχουν δύο τύποι bannerfish, και οι δύο εγγενείς στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού: longfin και εκπαίδευση bannerfish. Αυτά τα σχετικά μικρά ψάρια υφάλων μπορούν να αναπτυχθούν σε μέγιστο μήκος 18-21 εκ.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.