Den falska moriska idolen

Banderollfiskar är en av de vanligaste fiskarna i Stillahavsrevet. Banderollfiskar kallas ofta för falska moriska idoler och kan lätt särskiljas genom sina mindre utsmyckade svarta, gula och vita ränder och sin mindre nos. Det finns två typer av banerfiskar, båda inhemska i Indo-Stillahavsregionen: långfenad och skolande banerfisk. Dessa relativt små revfiskar kan bli maximalt 18-21 cm långa.

Även om de ser väldigt lika ut och är svåra att skilja från varandra för det otränade ögat kan du snabbt avgöra vilken av de två arterna du dyker med utifrån deras beteende. Om du dyker med bannerfiskar som är samlade på en plats på revet i stort antal, är det bannerfiskar i skolning. Om du däremot bara ser en eller två simma runt, är det troligen långfenad banderollfisk. Kolla in dykplatskartan nedan för att se var du kan dyka med bannerfiskar.