Το ψάρι με μουστάκια

Γατόψαρο είναι η κοινή ονομασία που δίνεται σε κάθε ψάρι με τη σειρά Siluriformes και είναι ένα από τα πιο ευρέως ποικίλα και άφθονα κατανεμημένα είδη στον πλανήτη, που συμβαίνουν σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική. Οι περισσότεροι από αυτούς ζουν σε λίμνες γλυκού νερού, ποτάμια και λίμνες με εξαίρεση μερικά είδη αλμυρού νερού. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από barbels τους στην άνω γνάθο και, μερικές φορές, ρύγχος και πηγούνι, τα οποία μοιάζουν με τα μουστάκια μιας γάτας, δίνοντάς τους το όνομά τους.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.