De vis met snorharen

Meerval is de gebruikelijke naam die aan elke vis in de orde van Siluriformes wordt gegeven en is een van de meest uiteenlopende en overvloedig verspreide soorten op de planeet, die op elk continent, behalve Antarctica, voorkomt. De meeste van hen leven in zoetwatermeren, rivieren en vijvers, met uitzondering van enkele zoutwatersoorten. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun barbelen op de bovenkaak en soms aan hun snuit en kin, die lijken op de snorharen van een kat, waardoor ze hun naam krijgen.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong }}, {{item.countryLong}}
Show affiliated dive sites
Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Gelogde Duiken
Show affiliated dive centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.