Krásy oceánu

Perutýni pocházejí z indopacifických vod a obvykle se ukrývají pod římsami nebo v mělkých jeskyních v hloubkách od 2 do 60 metrů. Jsou denní, což znamená, že loví jak ve dne, tak v noci, ale často se skrývají až do západu slunce, aby se vyhnuli predátorům. Perutýni se bohužel stali invazivním druhem v západní části Atlantského oceánu a Středozemním moři. Navzdory své hrozivé kráse se perutýni stali v Karibiku obrovským problémem, protože jejich populace se během jediného desetiletí nesmírně rozšířila. Kanál Science Channel dokonce prohlásil, že jsou "jedním z nejagresivnějších invazních druhů na planetě". Tito blýskaví dravci jsou považováni za poměrně agresivní a pro člověka nebezpečný druh, takže při potápění s perutýny dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Perutýn, známý také jako Perutýn ohnivý nebo méně často lvíček, se snadno pozná podle nápadných červených, bílých a černých pruhů, nápadných prsních ploutví a jedovatých ostnatých ploutví. V současné době existuje 12 různých druhů perutínů, z nichž dva napadly vody Atlantiku. Pokud se chcete potápět s těmito úžasnými dravci, klikněte na mapu níže a prohlédněte si potápěčské lokality po celém světě, kde se perutýni vyskytují.