Krásy oceánu

Lvíčata jsou původem z indo-pacifických vod a obvykle se nacházejí skrývá pod římsami nebo v mělkých jeskyních v hloubkách mezi 2 a 60 metrů. Jsou denní, což znamená, že loví jak během dne, tak v noci, ale často zůstávají skryty až do západu slunce, aby se vyhnuli dravcům. Lvíčata se bohužel stala invazivním druhem v západním Atlantském oceánu a Středozemním moři. Ve skutečnosti, i přes jejich hrozivou krásu, lvíčata se staly obrovským problémem v Karibiku, protože jejich populace se rozšířila ohromně za pouhých jednoho desetiletí. Ve skutečnosti, Science Channel prohlásil, že jsou "jedním z nejvíce agresivně invazivních druhů na planetě." Tyto honosné dravce jsou považovány za poměrně agresivní a škodlivé pro člověka, takže buďte opatrní při potápění s lvíčata a udržujte bezpečnou vzdálenost.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong}}, {{item.countryLong}}

Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Logované ponory
Show affiliated training centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.