Havets skjønnhet

Løvefisken hører hjemme i Indo-Stillehavet og holder seg vanligvis skjult under avsatser eller i grunne huler på mellom 2 og 60 meters dyp. De er dagaktive, det vil si at de jakter både om dagen og om natten, men holder seg ofte skjult frem til solnedgang for å unngå rovdyr. Dessverre har dragefisken blitt en invasiv art i det vestlige Atlanterhavet og Middelhavet. Til tross for sin truende skjønnhet har rognkjeksen faktisk blitt et stort problem i Karibia, der bestanden har spredd seg enormt i løpet av bare ett tiår. Faktisk har Science Channel hevdet at den er "en av de mest aggressive invasive artene på planeten". Disse prangende rovdyrene regnes som ganske aggressive og skadelige for mennesker, så vær forsiktig når du dykker med dragefisk og hold deg på trygg avstand.

Dragefisken, som også kalles sebrafisk, kalkunfisk eller sommerfuglfisk, er lett å kjenne igjen på de karakteristiske røde, hvite og svarte stripene, de fremtredende brystfinnene og de giftige, piggete finnestrålene. Det finnes i dag 12 forskjellige arter av dragefisk, hvorav to har invadert atlantiske farvann. Hvis du er interessert i å dykke sammen med disse fantastiske rovfiskene, kan du klikke på kartet nedenfor for å utforske dykkestedene rundt om i verden der det finnes rovfisk.