Là loài cá nhỏ, không có vảy

Cá gai là một loài cá nhỏ, không có vảy được tìm thấy ở vùng nước ngọt, nước lợ và nước biển của vùng ôn đới Bắc bán cầu. Những con cá nhỏ này có chiều dài trung bình 5-10 cm (2-4 inch) và bao gồm khoảng tám loài cá trong họ Gasterosteidae. Có họ hàng với cá chìa vôi và cá ngựa, cá gai có thể được nhận dạng bằng một hàng từ 2 đến 16 gai ở phía trước vây lưng của chúng.

Cá gai ba gai và chín gai là loài thường thấy hơn, xuất hiện khắp Bắc bán cầu ở vùng nước ngọt và nước mặn. Cá gai suối và cá gai bốn gai phát triển mạnh trong môi trường nước ngọt ở Bắc Mỹ, trong khi cá gai 15 gai được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Quần đảo Anh và tây bắc châu Âu. Hãy xem bản đồ bên dưới để biết nơi có thể nhìn thấy cá gai tại các địa điểm lặn gần bạn.