ดำน้ำใน Cospudener See

Cospudener See เป็นทะเลสาบเทียมใน Markkleeberg รัฐแซกโซนี ห่างจากเมืองไลพ์ซิกไปทางใต้ประมาณ 7 กม. (4 ไมล์)

ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บน สถานที่ ซึ่งเคยเป็นเหมืองเปิดโล่ง ได้รับความนิยมอย่างมากจากประชากรในท้องถิ่น ตั้งแต่นักว่าย นักดำน้ำ และกะลาสีเรือ เนื่องจากมีน้ำสะอาด หาดทรายที่ทอดยาว และท่าเรือขนาดเล็ก

ด้วยขนาด 4 เฮกตาร์ (10ac) และความลึกสูงสุดประมาณ 54 ม. (180 ฟุต) จึงเหมาะสำหรับ นักดำน้ำ ทุกระดับ สัตว์ใต้น้ำของมันแม้จะไม่ได้งดงามมากนัก แต่ก็มีภูมิประเทศที่เป็นหินใต้น้ำซึ่งส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณอันงดงาม

แหล่งดำน้ำใน Cospudener See