ดำน้ำในเคปทาวน์

เคปทาวน์ได้รับการขนานนามว่าเป็น "แหลมแห่งพายุ" เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงและแนวชายฝั่งที่ทำให้เรือหลายลำอับปางในน่านน้ำรอบเมืองตลอดประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน นักดำน้ำ น้ำในพื้นที่สามารถเข้าถึงซากเรืออัปปางหลายแห่งได้ มีซากเรืออยู่ในสภาพน้ำที่แตกต่างกันและในระดับความลึกที่แตกต่างกัน จึงมีซากเรือให้ นักดำน้ำ ทุกระดับได้สำรวจ สถานที่ เรืออับปางที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่ง ได้แก่ SAS Pietermaritzburg, Smits Wrecks, เกาะ Duiker, Aster และ Boss 400

แหล่งดำน้ำในเคปทาวน์